8) Mince ANTIKA

       tel.723344121  mince.bankovky@seznam.cz      poslední revize : 10.10.2021 

 

Druh

 Cena

 Poznámka  : kliknutím předmět zvětšíte !   červené pořadové č. -NOVINKA v nabídce !

I.a.

Řecko

 

PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!       

1a Řecko - Makedonie - Alexander III. Veliký (336-323př.n.l.), AG drachma

A: hlava Herakla

R:  sedící Zeus s orlem a žezlem

d = 16mm  m = 3,93g 

2450,-
4j Řecko - Makedonská města - Thessalonika po roce 88 př. n.l.,  AE 15 S 1466,  lehce zbarbarizováno

A: hlava Jana

R:  dva kentauři od sebe ОЕΣΣΛО / ΝΙΚΗΣ

d = 18mm 

315,-
4l Řecko - Thessalie - Phalanna cca 350 př. n. l.,  AE 16  S 2180  R!

A: hlava mladíka vpravo

R: hlava nymfy Phally vpravo

d = 16mm 

395,-
5b Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př.n.l., AE 18 S 0

A: vousatá hlava Dia

R:   próra

d = 18mm

465,-
5d Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př.n.l., AE 15 S 0

A: hlava vpravo

R:  obilní klas AMΦIΠO / ΛITΩN

d = 17mm

320,-
5e Makedonská města - Pella 158 - 149 př. n. l., AE 19 S 0

A: hlava Dia vpravo

R:  stojící býk vpravo ΠEΛ / AHΣ monogr.

d =19 mm,  m = 6,15g

225,-
5z Makedonie pod Římem 168 - 148 př. n. l., AE 23 mm, ražba rok 166 - 5, S 0, Drag 815    R!

A:  maska Silana čelně

R:  MAKE / ΔONΩN, ve věnci, nahoře písmeno D

d =23 mm,  m = 7,99g

460,-
6h Řecko - Thrácké království - Maroneia 400 - 350 př.n.l. S: 0  R!

A polovina běžícího koně vpravo

R: hrozen okolo M-A / P - ΩN

d = 11mm,  m = 1,14g   

335,-
11a Řecko - Alexandria -  Troas 2. - 1. stol. př. n. l., AE 20, S 4031, SNG 92, RR!

Ahlava Apolla ze 3/4 vlevo

R: lyra A - ΛE - ΣA - N, monogram
vše ve věnci, kruhová kontramarka, hvězda o 6 paprscích kontr
. -1

d = 20mm, m = 3,72g

475,-
12b Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1.stol.př.n.l. AE 16, S 4736

A: hlava Apolla vpravo

R: ΣAPΔI / ANΩN po stranách kyje ve věnci

d = 14mm,   m = 3,87g

355,-

II.1

Řím 

 

  

       

II.2

Řím  ( 148 - 27 př. n. l.)

 

  

II.3

Řím  ( 27 př.n.l. - 68 n.l.)

 

   Iuliovsko-claudiovská dynastie

21a

 

Řím - Egypt, tetradrachma   Nero  54-68 n.l, rok 12

A:  portrét  cisaře

R: hlava Alexandrie

d=26mm   m=11,89g

1895,-

II.4

Řím  ( 69 - 96 n.l.)

 

   Flaviovská dynastie

       

II.5

Řím  ( 96 - 192 n.l.)

 

   Dynastie adoptivních císařů

27c

 

Řím, Trajanus 98 - 117  Egypt - Alexandria AE 35 mm, rok LIE = 15 ( 111 - 112 ) KG 27.408 R!

A:  portrét  císaře

R:  odpočívající božstvo Nilu vlevo, vedle něj krokodýl

d = 34mm,    m = 23,04g

1295,-
30c

 

Řím, Antoninus Pius 138 - 161,  As, S4322, Řím r. 138  R!

A:  portrét  císaře, opis se jménem Aelius

R: TROB.POT.COS.SC spojené ruce s caduceem

d = 25mm,   m = 10,9g 

665,-
30f

 

Řím, Antoninus Pius 138 - 161,  AG denár, Cohen 84

A:  portrét  císaře, IMP.T.AEL.CAES.HADR.ANTONINVS

R: AVG.PIVS.P.M.TR.P.COS.II.  Pax

d = 17mm,   m = 2,95g 

495,-
30h

 

Řím, Antoninus Pius 138 - 161,  AG denár, RIC 181

A:  portrét  císaře, ANTONINVS AVG.PIVS.P.P.

R: COS.III.  

d = 17mm,   m = 2,25g 

395,-
33x

 

Řím, Diva Faustina st. + 141,  Řím 140-141 RIC 351,  Ag denár

A:  portrét  císařovny   DIVA FAVSTINA

R: AETERNITAS Aeternitas s globem a vzdouvajícím závojem

 d = 17mm,   m = 2,95g

425,-
33y

 

Řím, Diva Faustina st. + 141,  Řím 140-141 RIC 351,  Ag denár

A:  portrét  císařovny

R: postava bohyně

 d =  17mm,   m = 2,51g

495,-
33z

 

Řím, Diva Faustina st. + 141,  Řím 140-141 RIC 351,  Ag denár

A:  portrét  císařovny

R: postava bohyně

 d =  17mm,   m = 2,67g

425,-
33d

 

Řím, Faustina mladší + 175, Thrakie - Pautalia AE 21 mm, Vrb. 2844

A:  portrét  císařovny

R: stojící Hera vlevo, drží pateru a kopí

 d =  20mm,   m = 6,26g

395,-
33e

 

Řím, Faustina mladší + 175, Thrakie - Pautalia AE 21 mm, Vrb. 2841var

A:  portrét  císařovny

R: sedící Roma s přilbicí vlevo, drží malou pateru a kopí, opírá se o štít

 d =  20mm,   m = 6,09g

440,-
33g

 

Řím, Faustina mladší + 175, AG denár  RIC 744

A:  portrét  císařovny, DIVA FAVSTINA PIA

R: CONSECRATIO
 

 d =  17mm,   m = 2,76g

450,-
35b

 

Řím, Commodus 177 - 192, As, S2561,  Řím r. 177  R!

A:  portrét  císaře

R: PIETAS AVG SC obětní náčiní

d =  23mm,     m = 10,81g

1495,-

II.6

Řím  ( 193 - 235 n.l.)

 

   Severovská dynastie

37f Řím, Septimus Severus 193 - 211, Vrbanov 1156   Philipopolis, AE 20mm

A:  portrét  císaře

R:  genius smrti stojí vlevo, drží pateru a kopí

 d = 20mm,   m = 3,78g

295,-
38a

 

Řím, Septimus Severus 193 - 211, Ag denár 

A:  hlava císaře  IMP.CAE.L.SEP.SEV.

R: sedící Fortuna, FORTVNA REDVC

d = 17mm, m = 2,49g   

455,-
38f

 

Řím, Septimus Severus 193 - 211, Ag denár  Cohen 461

A:  hlava císaře  SEVERVS PIVS AVG.

R: Fortuna P.M.TR.P.XI.COS.III.P.P.

d = 17mm, m = 2,56g    Řím 198-200

395,-
40a

 

Řím, Caracalla 198 - 217, denár,  RIC IV/1,212,5, Cohen 594

A:  hlava císaře  

R: SPEI PERPETVAE Spes s květinou

d = 17mm, m=3,42g

695,-
43d

 

Řím, Elagabalus 218 - 222,  Mysia - Pergamon AE 20 mm, Sear 0 SNG 0, R!

A:  hlava císaře  

R: kráčející Victorie s věncem vlevo ПEPГAM

d = 20mm, m =3,89g

340,-
43g

 

Řím, Elagabalus 218 - 222   Troas - Alexandia Troas AE 23, S 0 

A:  hlava císaře  

R: pasoucí se kůň vpravo, opis

d = 23mm, m = 8,12g

315,-
47b

 

Řím, Alexander Severus (222 - 235)  Sestercius, Řím rok 231, Sear 8013

A:    hlava císaře  

R:    PROVIDENTIA AVG SC stojící Annona vlevo, drží žitné klasy a kotvu, modius u nohou

d= 28mm  m = 18,14g

750,-

 

47c

 

Řím, Alexander Severus (222 - 235)  AG denár  RIC127

A:    hlava císaře  

R:    EQUITAS AVG.  stojící Equity

d= 18mm  m = 2,03g

185,-

 

48a

 

Řím, Alexander Severus (222 - 235)  kolonie Bithynie - Nicaea AE 23

A:     hlava císaře  

R:   standarty s římskými atributy, opisy okolo obrazu

d = 23mm

495,-
48b

 

Řím, Alexander Severus. (222 - 235)  kolonie Bithynie - Nicaea AE 23

A:     hlava císaře  

R:   standarty s římskými atributy, opisy mezi standartami

d = 23mm

495,-
48c

 

Řím, Alexander Severus (222 - 235)  kolonie Bithynie - Nicaea AE 23

A:     hlava císaře  

R:   standarty s římskými atributy, opisy mezi standartami

d = 21mm, excentrická ražba !

425,-

II.7

Řím  ( 235 - 285 n.l.)

 

   Dynastie vojenských císařů

51b

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), Sestercius  Sear 8745

A:    hlava císaře

R:   VIRTVS AVG SC stojící Mars vlevo, drží olivovou ratolest a kopí, štít u nohou

d = 29mm, m = 19,22g  Řím 239

955,-
51c

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), Caria - Tralleis AE 22, Sear 0, R!

A:   hlava císaře

R: ležící lev vpravo, opis

d = 21mm, m = 5,29g 

465,-
51j

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 29 Horní Moesia-Viminacium  Vrb 103

A:    hlava císaře

R:   Moesia mezi lvem a býkem AN.III

d = 29mm

645,-
51k

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 27  Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum Vrb 3276

A:   hlava císaře

R:   stojící Hygie s hadem

d = 27mm

525,-
52d Řím, Philipus I. (244 - 249),  Makedonie - Thessalonika AE 25 mm, S2453

A:  hlava císaře  

R: ANNONA AVGG holdující Annona

d = 22mm, m = 3,71g

295,-
52e Řím, Philipus I. (244 - 249),  Makedonie - Thessalonika AE 25 mm, Vrbanov 3166, R!

A:  hlava císaře  

R: okřídlená Niké vlevo, drží ratolest, před ní urna s palmou

d = 25mm, m = 9,49g

435,-
54a

Řím, Gallienus. 253 -268, billon antoninian  S 10200

A: GALLIENVS  AVG.., hlava císaře

R: DIANAE CONS AVG antilopa vpravo

d = 22mm   Řím 267-268

235,-
54b

Řím, Gallienus. 253 -268, AE 20 mm Troas - Alexandria Troas  S 0

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: COL AVG v exc. TRO pasoucí se kůň

d = 20mm, m = 3,70g

335,-
54f

Řím, Gallienus. 253 -268, Troas - Alexandria Troas AE 21 mm   S 0,  R!

A:  hlava císaře

R: COL AVG TRO pasoucí se kůň vpravo

d = 20mm, m = 4,06g 

335,-
54g

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian  S 10390

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: VICTORIA AVG Victorie drží věnec a palmovou
ratolest

d = 18mm 

265,-
54h

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian  S 10208v

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: FELICIT AVG, stojící Felicitas vlevo drží caduceus

d = 21mm 

355,-
54i

Řím, Salonina manželka Galliena +268 S 10639

A:  hlava císařovny

R: IVNO REGINA stojící Juno

d = 21mm 

295,-
54j

Řím, Salonina manželka Galliena +268, Billon antoninian ( stříbřitý vzhled )  S 10663,  Řím rok 256 - 257

A:  hlava císařovny

R: VESTA stojící Vesta vlevo, drží pateru a kopí 

d = 22mm,  m=2,48g

465,-
54l

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian  S 10237

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: IOVI CONSERVA Jupiter drží blesk a kopí

d = 19mm 

310,-
54m

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian

A:  hlava císaře

R:  FIDES MILITVM  holdující Fides se standartou

d = 22mm, m = 3,01g 

135,-
55e

Řím, Claudius II. 268 -270, AE antoninian  RIC 14

A: IMP.C.CLAVDIVS AVG, hlava císaře

R: AEQVITAS AVG. Aeqvitas drží váhy a roh hojnosti

d = 18mm  

280,-
56a

Řím, Aurelianus 270 -275, antoninian S 11518

A: IMP. C.AVRELIANVS AVG., hlava císaře

R: CONCORDIA MILI stojící Concordia se dvěma standartami, v poli S 

d = 21mm, mincovna Siscia rok 271

245,-
56f

Řím, Aurelianus 270 -275, antoninian S 11542

A: IMP. C.AVRELIANVS AVG., hlava císaře

R: IOVI CONSER

d = 21mm 

Aurelian dostává globus od Jupitera

275,-
57k

Řím, Severina manželka Aureliana, billon tetradrachma pro Egypt         S 11712

A:  hlava císařovny

R: Aequitas vlevo drží váhy a roh hojnosti

d = 18mm 

410,-
57l

Řím, Aurelianus 270 -275,antoninian S 11643

A: IMP. C.AVRELIANVS AVG., hlava císaře

R: VICTORIA AVG,  Victoria kráčí vlevo, zajatec u nohou ženská postava podává věnec Aurelianovi

d = 22mm 

355,-
57y

Řím, Tetricus I. 270 -273, antoninian - barbarská napodobenina Galie (Francie)

A: .TETRICVS , hlava císaře

R: ?

d = 18mm   m = 1,24g

195,-
59a

Řím, Diocletianus 284 - 305, AE antoninian S 12680

A:  hlava císaře

R: MARS VICTOR kráčející Mars vpravo, drží kopí a trofej,
v exc. XXIГ

d = 23mm, m = 3,47g, mincovna Ticinus 285 - 6

320,-

II.8

Řím  ( 293 - 313 n.l.)

 

   Tetrarchie

64b

Řím, Maximianus 286 - 305, 306 - 308, 310, AE antoninian  S 13115

A:  hlava císaře

R: CONCORDIA MILITVM Maximianus dostává Victorii od Concordie, v ex. XXI, v poli A

d = 21mm,  mincovna Cyzicus rok 293 - 294

245,-
64d

Řím, Maximianus jako caesar 305 - 310, Follis 26 mm  S 14722

A:  hlava císaře

R:  GENIO CAESARIS CMH

d = 25mm, m = 5,57g  mincovna SMNΓ Nicomedia 308 - 309

385,-
65b Řím,   Licinius  308 - 324   follis S3698

A:  hlava císaře

R: IOVI CONSERVATORI

d = 22mm

Jupiter vlevo, orel u nohou, vlevo v poli NB minc. SMN

295,-
65c Řím,   Licinius  308 - 324   follis S3698

A:  IMP.C.VAL.LICINIVS PF.AVG. 

R: IOVI CONSERVATORI

d = 20mm

Jupiter s Victorií vlevo, orel u nohou,  mincovna Siscia

285,-
66c Řím,   Licinius II. 317 - 324 AE 3 S15415

A:  portrét císaře

R:  IOVI CONSERVATORI CAESS

d = 20mm, Jupiter vlevo drží Victorii, věnec u nohou, v poli Γ, mincovna SMANT Antiochia rok 317 - 318

275,-

II.9

Řím  ( 307 - 364 n.l.)

 

   Constantinovská dynastie

70d Řím, AE 3,   Constantinus I. 307 - 337 S16301

A: poprsí ve zbroji vpravo

R: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP 

d = 18mm, m = 3,11g  dvě Victorie proti sobě, štít na oltáři, mincovna SIS Siscia 318

195,-
70e Řím, AE 3,   Constantinus I. 307 - 337 S16313

A: hlava císaře vlevo

R: VIRTVS EXCERCTI

d = 18mm, m = 2,24g trofej, kolem ní zajatci, v poli TF mincovna Trier 320 - 321

215,-
70f Řím, AE 3,   Constantinus I. 307 - 337 S16332  R!

A: hlava císaře vlevo

R: VOT XX / MVLT / XXV

d = 19mm, m = 2,88g,  v exc. TS.A  mincovna Thessalonika

245,-
70i Řím, follis 18mm,   Constantinus I. 307 - 337 S16312  R!

A: portrét císaře

R:  VIRTVS EXERCIT trofej se 2 zajatci

d = 20mm, m = 2,68g, STR Trier r. 320

245,-
70l Řím, follis 14mm,   Constantinus I. 307 - 337 - posmrtná ražba -  Constantinus II. a Constantius II.v letech 337-348

A: portrét císaře

R:  Constantinus I. pohání kvadrigu nad ním boží ruka

d = 14mm, m = 1,30g

115,-
75a Řím, AE maiorina,   Constans jako augustus 337 - 350, S3876

A: poprsí císaře vlevo, držícího Victorii

R: FEL TEMP REPARATIO, voják kráčející vpravo, vleče zajatce z pod palmy

d = 20mm, m = 4,44g,    minc. Aquilea

230,-
77b Řím,  redukovaný centenionalis,   Constantius II. jako caesar 324 - 337  S3903

A: portrét císaře

R: FEL TEMP REPARATIO   voják poráží jezdce

d = 18mm 

180,-
77d Řím,  1/2 centenionalis,   Constantius II. augustus 337 - 361  S3910

A: portrét císaře 

R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce

d = 18mm  

115,-
77e Řím,  1/2 centenionalis,   Constantius II. augustus 337 - 361  S3910

A: portrét císaře 

R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce

d = 16mm  

125,-
77f Řím,  1/2 centenionalis,   Constantius II. augustus 337 - 361  S3910

A: portrét císaře 

R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce

d = 16mm,   m = 2,39g    mincovna SMKA

160,-
77g Řím, centenionalis,   Constantius II. augustus 337 - 361  S3903

A: portrét císaře

R: FEL TEMP REPARATIO   voják poráží jezdce

d = 23mm  m = 5,81g

220,-
77h Řím,  follis,   Constantius II. 337 - 361  RIC 44 R!

A: portrét císaře 

R: SECVRITAS REIP   Securitas holduje u sloupu s žezlem

d = 15mm,   m = 1,29g    mincovna SMKA

195,-

II.10

Řím  ( 364 - 410 n.l.)

 

   Theosiodovská dynastie

90b Řím, follis AE 3 Valentinianus I. 364 - 375  S4002  

A: portrét císaře

R:  GLORIA ROMANORVM Valentinian kráčí vpravo, vleče zajatce, drží labarum

d = 18mm,   m = 1,71g

110,-
90c Řím, follis AE 3 Valentinianus I. 364 - 375  S4002  

A: portrét císaře

R:  GLORIA ROMANORVM Valentinian kráčí vpravo, vleče zajatce, drží labarum

d = 19mm,   m = 2,08g

155,-
90d Řím, follis AE 3 Valentinianus I. 364 - 375  S19506  

A: D N VALENTINI-ANVS P F AVG,  portrét císaře

R:  SECVRITAS REIPVBLICAE, Victoria s věncem

d = 20mm,   m =1,56g, Siscia

235,-
90e Řím, follis AE 3 Valentinianus I. 364 - 375  S19506  

A: D N VALENTINI-ANVS P F AVG,  portrét císaře

R:  SECVRITAS REIPVBLICAE, Victoria s věncem

d = 19mm,   m =2,02g,

185,-
96a Řím, follis AE 4, Valentinianus II. 375 - 39  S 4067    

A: portrét císaře

R:  SALVS REIPVBLICAE  Victorie kráčí vlevo a vleče zajatce, vlevo christogram

d = 13mm,  m = 1,30g  mincovna SMK

175,-
96b Řím, follis AE 4, Valentinianus II. 375 - 39  S 0  R!  

A: portrét císaře

R:  SALVS REIPVBLICAE   táborová brána

d = 12mm,  m = 1,18g  mincovna Thessalonika

195,-
104a Řím, follis AE  Theodosius  379-395  S4087  

A: DN.THEODOSIVS  P.F. AVG

R:  VOT X MVLT XX

d = 13mm     Věnec se sliby

185,-
105e Řím, follis AE 4  Theodosius  379-395  S 0    R!  

A: portrét císaře

R:  táborová brána

d = 12mm,   m = 1,07g,   mincovna Thessalonika

195,-
106b Řím, follis AE  Arcadius  383-408   S4134  

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:   SALVS REIPVBLICAE Victorie vleče zajatce

d = 13mm

175,-
106f Řím, follis AE 3 Arcadius  383-408   S4133  

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:   VIRTVS EXERCITI stojící Arcadius čelně korunován Victorií

d = 16mm,   m = 2,12g

220,-
108b Řím, follis AE  Arcadius  383-408  

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:  VOT V   Věnec se sliby

d = 14mm,  mincovna SMH

195,-
109a Řím, follis AE  Arcadius  383-408   S 0

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:  GLORIA ROMANORVM  Tři císařové stojí vedle sebe.

d = 13mm 

195,-
109b Řím, follis AE  Arcadius  383-408   S 0

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:  SALVS REIPVBLICAE? Viktorie nese trofeje a vleče zajatce za vlasy ?  málo patrné

d = 12mm     m = 1,5g

120,-

III.2

Byzanc

 

  

122b Byzanc , 1/2 Follis 30  , Justinian I. 527 - 565 S165  

A:   

R:   K r. XЧ of. B

d = 30mm

 mincovna Constantinopolis

320,-
123f Byzanc , 1/2 Follis , Justin II. 565 - 578  S361 Aus 5.12

A:   

R:  rok ЧI of Є, kříž

d = 25mm, m = 5,99g,

 mincovna Constantinopolis

335,-
126a Byzanc , follis 28 anonymní, Michael IV. 1034 - 1041 S1825

A:  typ C A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 28mm

375,-
126b Byzanc ,  anonymní follis 27typ C , Michael IV. 1034 - 1041 S1825  Aus 40.5 přeražba

A:  A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 27mm

335,-
126c Byzanc , anonymní follis 27,  typ C , Michael IV. 1034 - 1041 S1825

A:  A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 27mm

335,-
126d Byzanc , anonymní follis 27 typ C , Michael IV. 1034 - 1041 S1825

A:  A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 30mm

295,-
126g Byzanc , Anonymní follis, typ C , Michael IV. 1034 - 1041 S1825  

A:  3/4 postava Krista čelně

R: kříž na stupních, v úsečích IC-XC / NI-KA - přeražba

d = 28mm

385,-
127a Byzanc , Follis 31 , Constantin X. 1059 - 1067 S1854, Aus 52.7  

A: stojící Kristus +ЄMMANOVHΛ

R: poprsí císaře čelně s žezlem a křížem

d = 29mm, m = 6,30g

335,-
127b Byzanc , Follis 31 , Constantin X. 1059 - 1067 S1853, Aus 52.6.1  

A: stojící Kristus +ЄMMANOVHΛ

R: stojící Eudocia a Constantin X.

d = 26mm

mincovna Contantinopolis

355,-
127o Byzanc , AE tetarteron ( poreformní mince 1091 - 1118 ) , Alexius I. 1081 - 1118 S1929, Aus 59.24 R!  

A:  poprsí Krista čelně

R: poprsí Alexia čelně

d = 19mm, m = 2,63g

mincovna Thessalonika

295,-
127p Byzanc , Anonymní follis,  typ K A , Alexius I. 1081 - 1118 S1901, Aus 40.13  

A:  poprsí Krista čelně v perlovci

R:  3/4 postavy žehnající Panny Marie v perlovci

d = 24mm

mincovna Contantinopolis

315,-
127r Byzanc , Anonymní follis,  typ K A , Alexius I. 1081 - 1118 S1901, Aus 40.13  

A:  poprsí Krista čelně v perlovci

R: 3/4 postavy žehnající Panny Marie v perlovci

d = 27mm

mincovna Contantinopolis

365,-
128a Byzanc, billon aspron trachy, John II. Comnenus 1118 - 1143,  S1944, AUS 60.7  

A:  poprsí Krista čelně

R: poprsí panovníka s křížem a jablkem

d = 30mm,  m = 3,40g

minc. Constantinopolis

275,-
128b Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1967  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 31mm

475,-
128c Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180   S6742  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm

465,-
128d Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180   S6742  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm

275,-
128e Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180   S6742  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm

275,-
128f Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 29mm

285,-
128g Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm  m = 4,21g

min Constantinopolis

330,-
128i Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus, kolem něj dvě hvězdy

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 29mm

335,-
128j Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1964  

A:  sedící Panna Marie

R: stojící Manuel

d = 31mm

mincovna  Constantinopolis

335,-
128k Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 29mm  m = 3,71g

min Constantinopolis

295,-
128m Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 31mm

 mincovna Constantinopolis

335,-
128n Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 31mm

 mincovna Constantinopolis

335,-
128p Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966var  

A:  sedící Kristus, kolem hvězdy

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 28mm

 mincovna Constantinopolis

325,-
128q Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R:  Manuel žehnán P. Marií

d = 27mm,  m = 3,96g

 mincovna Constantinopolis

335,-
130g Byzanc, Billon aspron trachy, Andronicus I. 1183 - 1185  S1985   R!

A:  Panna Maria stojí čelně MP - ΘU

R: ANΔPONIKOC  ΔЄСΠOТНС  Kristus žehná čelně

d = 28mm 

375,-
131a Byzanc, billon aspron trachy, Isac II. 1185 - 1195  S2003  

A:  sedící Panna Marie čelně

R: stojící císař čelně, vlevo u Isaaca hvězda

d = 26mm

375,-
132a Byzanc, billon aspron trachy, Alexius III. 1195 - 1203  S2012  

A:  poprsí Krista čelně

R:  císař a Sv. Constantius vedle sebe

d = 27mm

320,-
140a Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261,  trachea 

A:  sedící Kristus

 

d = 20mm

195,-
140c Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261,  trachea 

A:  sedící Kristus

 

d = 20mm

195,-
141b Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195, AE trachy napodobenina mince Issaca II. Aus 68.35  

A: 

R:

d = 25mm, m = 2,26g

255,-
141c Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195, AE trachy napodobenina mince Issaca II. Aus 68.35  

A: 

R:

d = 23mm, m = 1,57g

230,-
141d Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195, AE trachy napodobenina mince Alexia III. Aus 68.36  

A: 

R:

d = 23mm, m = 3,67g

275,-

IV.1

 

 

   Persie - Parthové

145c Persie - Parthové -Artabanus II.( 10-38 )

A: portrét vlevo

R:

d = 17mm  m = 2,85g   mincovna Nyssa

795,-
145d Persie - Parthové -Odroes II. cca 190 n. l., Ag drachma,  Mitch 689

A: portrét vlevo

R:

d = 18mm  m = 3,76g   mincovna Ecbatana

1795,
145e Persie - Parthové, Království Elymais - Pharaates, 1. pol. 2. století,  AE drachma,  Sear 5904

A: vousatá hlava čelně, trojzubec, měsíc s tečkou

R: Artemis a nápisy

d = 15mm  m = 3,51g 

420,-
145f Persie - Parthové, Království Elymais - Orodes I. 1. pol. 2.století,  AE drachma,  Sear 5896

A: vousatá hlava s tiárou, trojzubec, měsíc

R: čárky

d = 15mm  m = 3,76g 

335,-

IV.2

 

 

   Persie - Kušáno - Sasánovci

146a Persie - Kušáno - Sasánovci - Shapur II. 330 - 350,  AE Unit 15 mm,  Cribb. 41

A: kůň

R:

d = 15mm  m = 3,57g 

285,-
146b Persie - Baktrie - Kušánové - Kaniška 125 - 150,  AE Drachma 18 mm Mitch. 3161

A:

R:

d = 18mm  m = 3,66g 

285,-

IV.3

 

 

   Indie - Mauriové

150a Indie - Mauriové - Mahatma Nanda 346 př. n. l., Ag Karskapana,  Mitch. 4044

A:

R:

d = 21x13mm  m = 2,86g   minc. Magadha

465,-

IV.4

 

 

   Indie - Mogulové

151b Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605   Cu dam 964 H   SAC:28.41

A:

R:

d = 18mm  m = 20,50!g   mincovna Narnol

315,-
151b Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605   Cu dam 964 H   SAC:28.41

 Ag hranáč

20 x 20mm  m = 12,56g  

485,-

IV.9

 

 

   Persie - Sasánovci

158

Chusro I. ( 531 - 579 ), Ag drachma

A: poprsí panovníka

R: ohňový oltář

d = 30mm.

935,-
159

Hormazd IV. ( 579 - 590 ), Ag drachma

A: poprsí panovníka

R: ohňový oltář

d = 30mm.

945,-
160

Chusro II ( 590 - 627 ), Ag drachma

A: poprsí panovníka

R: ohňový oltář

d = 30mm.

895,-

IV.6

 

 

   Mamluci - Egypt

179 Mamluci - Egypt - Al Zahir Khushqadam 865 - 872 H, Ag dirham 865 H, Wilkes 1057

d = 15mm  m = 1,37g  

395,-

IV.7

 

 

   Rasulidé v Jemenu

185

Rasulidé v Jemenu Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295, Ag dirham 658 H  Mitch. 1424 var.

A:

R:

d = 27mm, m=1,91g, mincovna Zabid 

 

475,-

IV.8

 

 

   Arménie

190

Arménie - Leon I. 1198 - 1219 AD, AE kardes 23 mm

A: lev vlevo, opis

R: kříž, opis minc. SIS

d = 23mm, m=4,25g,

 

375,-

zpět na hlavní stránku                                                                                                                    Úvodní poznámky o antických mincích najdete ZDE !!!

PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!