8) Mince ANTIKA

       tel.723344121  mince.bankovky@seznam.cz      poslední revize : 11.2.2024 

 

Druh

 Cena

 Poznámka  : kliknutím předmět zvětšíte !   červené pořadové č. -NOVINKA v nabídce !

I.a.

Řecko

 

PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!       

4e Řecko - Makedonská města - Thessalonika 182 - 40 př. n.l.,  AE 20 S 0, SNG 347

A: hlava mladého Dionýsa

R:  kozel vpravo ΘEΣΣAΛON  NIKHΣ

d = 20mm, d = 7,65g 

395,-
4f Řecko - Makedonská města - Thessalonika 1. - 2. stol. n. l..,  AE 20 S 0,  R!

A: ΘEΣΣAΛONIKHΣ, ověnčená hlava městské bohyně

R:  ΘEΣΣA / ΛONEY / KEON ve věnci

d = 20mm, d = 5,71g 

435,-
4j Řecko - Makedonská města - Thessalonika po roce 88 př. n.l.,  AE 15 S 1466,  lehce zbarbarizováno

A: hlava Jana

R:  dva kentauři od sebe ОЕΣΣΛО / ΝΙΚΗΣ

d = 18mm 

315,-
5x Makedonie  359 - 336 př.n.l., Philip II., AE 14 mm

A:  hlava Heracla

R:  kůň

d = 14mm, m = 3,54g

425,-
5y Makedonie  359 - 336 př.n.l., Philip II., AE 18 mm

A:  hlava Persea

R:  kůň

d = 18mm, m = 3,43g

540,-
5z Makedonie  359 - 336 př.n.l., Philip II., AE 17 mm

A:  hlava Persea

R:  kůň

d = 17mm, m = 5,27g

425,-
5a Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l., AE 19 mm,  S 6786, kontramarka 2

A:  hlava Athény vpravo, kontramarka
hlava vpravo

R:   Pan vztyčuje trofej

d = 19mm, m = 5,25g

325,-
5x Makedonie - Antigonos Gonatas 277 - 239 př.n.l., AE 17 mm,  S 6786, kontramarka   R!

A:  hlava Athény vpravo

R:   Pan vztyčuje trofej B - A, vlevo v poli Φ, dole monogram ANTI, v Av. kruhová kontramarka

d = 17mm, m = 6,97g

385,-
5b Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př.n.l., AE 18 S 0

A: vousatá hlava Dia

R:   próra

d = 18mm

465,-
5c Makedonská města - Ampipholis 187- 168 př.n.l., AE 22 Drag 788

A:  hlava říčního boha Stymona

R:  MAKE - ΔONΩN  okolo trojzubce, monogramy

d = 23mm, m=7,78g

525,-  
5d Makedonská města - Ampipholis 168 - 149 př.n.l., AE 15 S 0

A: hlava vpravo

R:  obilní klas AMΦIΠO / ΛITΩN

d = 17mm

320,-
5e Makedonská města - Pella 158 - 149 př. n. l., AE 19 S 0

A: hlava Dia vpravo

R:  stojící býk vpravo ΠEΛ / AHΣ monogr.

d =19 mm,  m = 6,15g

225,-
5z Makedonie pod Římem 168 - 148 př. n. l., AE 23 mm, ražba rok 166 - 5, S 0, Drag 815    R!

A:  maska Silana čelně

R:  MAKE / ΔONΩN, ve věnci, nahoře písmeno D

d =23 mm,  m = 7,99g

460,-
6a Řecko - Thrakie - Thasos archaické období 500 - 480 př. n. l., Ag trihemiobol  SNG 192,  RR!

A klečící Satyr vpravo

R:  incusní čtverec

d = 11mm,  m = 0,90g   

2350,-
6b Řecko - Thrakie - Thasos 63 - 411 př. n. l. , Cu Stater ( měděné jádro suberátní ražby ), Sear 1746,  RR!

A Satyr s nymfou

R:  incusní čtverec

d = 20mm,  m = 5,64g   

550,-
6d Řecko - Thrakie - Lysimacheia 323 - 281 př. n. l., AE 21   SNG 0, S 0,  RR!

A hlava Lysimacheia

R:  ΛYΣIMA / XΣIΩN, caduceus, vše ve věnci

d = 21mm,  m = 7,44g   

585,-
6e Řecko - Thrakie - Lysimacheia 309 - 250 př. n. l., AE 18   S 6818,  R!

A hlava Atheny v přilbici vpravo 

R:  ΛYΣMAXOY / BAΣIΛΣΩΣ po stranách bohyně

d = 18mm,  m = 6,07g   

465,-
6g Řecko - Thrácké království - Maroneia  po r. 148 př.n.l.  AE 28   S: 1638 

A hlava mladého Dionýsa vpravo

R: Stojící Dionýsos vlevo, drží hrozen ΔIONYΣOY ΣΩTHPOΣ

d = 28mm,  m = 12,33g   

550,-
6h Řecko - Thrácké království - Maroneia 400 - 350 př.n.l. S: 0  R!

A polovina běžícího koně vpravo

R: hrozen okolo M-A / P - ΩN

d = 11mm,  m = 1,14g   

335,-
7a Řecko - Pontos - Amisos 2. stol. př. n. l..  AE 28   S: 3637 

A  Hlava Atheny vpravo

R: Perseus s hlavou Medúzy vlevo
AMI - ΣOY 

d = 28mm,  m = 18,54g   

785,-
10a Řecko - Illyria  229 př. n. l., Ag didrachma

A:  čtvercový ornament, okolo AΠOΛ - EMI - KA - ΔOY

R: kráva s teletem

d = 19mm, m = 3,35g

895,-
10b Řecko - Illyria  229 př. n. l., Ag didrachma, S1878

Ačtvercový ornament,  okolo AΠOΛ - EMI - KA - ΔOY

R: kráva s teletem, vlevo NIKHN

d = 17mm, m = 3,36g

995,-
10c Řecko - Illyria  229 př. n. l., Ag didrachma, S1878

Ačtvercový ornament,  okolo AΠOΛ - EMI - KA - ΔOY

R: kráva s teletem, vlevo TIMHN

d = 17mm, m = 3,36g

675,-
11a Řecko - Alexandria -  Troas 2. - 1. stol. př. n. l., AE 20, S 4031, SNG 92, RR!

Ahlava Apolla ze 3/4 vlevo

R: lyra A - ΛE - ΣA - N, monogram
vše ve věnci, kruhová kontramarka, hvězda o 6 paprscích kontr
. -1

d = 20mm, m = 3,72g

475,-
12b Řecko - Lydia - Sardy 2. - 1.stol.př.n.l. AE 16, S 4736

A: hlava Apolla vpravo

R: ΣAPΔI / ANΩN po stranách kyje ve věnci

d = 14mm,   m = 3,87g

355,-
12c Řecko - Lydia - Sardy 3.stol.n.l. AE 24, S 0

A: Presonifikované poprsí mladého senátora vpravo

R: CAPΔ-IAN- RN nahá postava s kopím vpravo

d = 24mm,   m = 7,73g

565,-

II.1

Podunajští Keltové

 

  

14a

 

Podunajští Keltové,  AG drachma, typ Kapostal Panonie a Balkán ( keltská napodobenina drachmy Philipa II. Makedonského)  2. pol. 1.stol. př.n-l.

A: Zeus

R: jezdec na koni

d = 24mm,   m = 8,01g

1850,-

II.1

Řím  - republika

 

  

15a

 

Řím republika,T. Cloelius (Cloulius)  128 př.n.l.,  AG denár,

A:  v perlovci hlava Romy v přilbě doprava, vlevo za hlavou věnec,  dole ROMA.

R: v hladkém kruhu Viktorie ve dvouspřeží doprava drží otěže, dole klas,  v ex. T CLOVLI.

d = 18mm,   m = 3,82g,  sbírkový kus!

2495,-
17b

 

Řím republika, C.Vibius C.F.Pansa,  AG denár, 90 př. n. l., Sear 242,

A:  hlava Apollóna vpravo  PANSA

R: Minerva s kopím na quadrize  C.VIBIVS C.F.

d = 19mm,   m = 3,69g

1550,-
18a

 

Řím republika, Titus Cloudius,  AG quinar, 98 př. n. l., Crw. 332/1b

A:  hlava Jupitera 

R: Viktorie, T.CLOULI,

d = 16mm,   m = 1,53g

1895,-

II.2

Řím  ( 148 - 27 př. n. l.)

 

  

       

II.3

Řím  ( 27 př.n.l. - 68 n.l.)

 

   Iuliovsko-claudiovská dynastie

25a

 

Řím, Agripa + 12 př. n. l. - ražba za vnuka Caliguli, As,  Řím r. 37 - 41 Sear 1812

A:  hlava císaře

R: Stojící Neptun vlevo SC

d = 26mm,   m = 9,55g 

795,-

II.4

Řím  ( 69 - 96 n.l.)

 

   Flaviovská dynastie

26a

 

Řím, Vespasiánus 69 - 79, As, Řím r. 74 jako dupondius Sear 2346

A: hlava císaře

R: FELICITAS PVBLICA SC,  Felicitas vlevo drží caduceus a roh hojnosti

d = 25mm,   m = 11,04g 

795,-

II.5

Řím  ( 96 - 192 n.l.)

 

   Dynastie adoptivních císařů

29a

 

Řím, Trajanus 98 - 117,  As, S3242, Řím r. 100

A:  portrét  císaře

R: TR POT COS III PP SC letící Victorie s globem

d = 27mm,   m = 10,22g 

685,-
29f Řím, Hadrianus 117 - 138,  Ag denár, S3543, Řím r. 133  R!

A:  portrét  císaře

R: TELLVS STABIL stojící Tellus vlevo, drží pluh a hrábě 

d = 18mm,   m = 2,79g 

1295,-
29g Řím - Cappadocia, Hadrianus 117 - 138,  Ag drachma r.121-122, S 0, Sydenham 262,  R!

A:  portrét  císaře

R: socha na hoře Argaios

d = 18mm,   m = 2,90g 

1150,-
30b Řím - Thrácký Cherson, minc. Coela AE 19 mm, Antoninus Pius 138 - 161,   Vrb. 2416

A:  portrét  císaře

R:  Próra vpravo 

d = 19mm,   m = 4,35g 

475,-
30c

 

Řím, Antoninus Pius 138 - 161,  As, S4322, Řím r. 138  R!

A:  portrét  císaře, opis se jménem Aelius

R: HISPANIA

d = 25mm,   m = 10,9g 

665,-
30d Řím, Antoninus Pius 138 - 161, Dupondius , Řím r. 155 - 6 Sear 0 jako denár 4124

A:  portrét  císaře

R:  TR POT XIX COS IIII Ammona trůnící vpravo, drží roh hojnosti v obou rukách

d = 26mm,   m = 12,55g 

595,-
30e Řím, Antoninus Pius 138 - 161, Dupondius ,  Sear 0

A:  portrét  císaře

R:  ANNONA AVGVSTI SC, stojící Annona vpravo

d = 27mm,   m = 11,83g 

795,-
30f

 

Řím, Antoninus Pius 138 - 161,  AG denár, Cohen 84

A:  portrét  císaře, IMP.T.AEL.CAES.HADR.ANTONINVS

R: AVG.PIVS.P.M.TR.P.COS.II.  Pax

d = 17mm,   m = 2,95g 

495,-
30g

 

Řím, Marcus Aurelius 161 - 180,  AG denár, Řím po roce 174,  S 4906

A:  portrét  císaře, IMP VI COS III R: Marcus Aurelius v tóze, drží větev a krátké kopí

d = 18mm,   m = 2,34g 

425,-
30h

 

Řím, Marcus Aurelius 161 - 180,  IV. makedonská oblast. AE 25mm,Vrb. 2490 R!

A:  portrét  císaře

R: KOINON MAKEDONΩN, okřídlený blesk

d = 25mm,   m = 13,42g 

895,-
30j

 

Řím, Marcus Aurelius 161 - 180, Makedonie, minc. Thessalonika AE 26 mm Vrb.3027    R!

A:  portrét  císaře

R:  Niké kráčí vlevo, v poli půlměsíc

d = 25mm,   m = 12,73g 

675,-
33x

 

Řím, Diva Faustina st. + 141,  Řím 140-141 RIC 351,  Ag denár

A:  portrét  císařovny   DIVA FAVSTINA

R: AVGVSTA,  Aeternitas s globem a vzdouvajícím závojem

 d = 17mm,   m = 2,95g

425,-
33d

 

Řím, Faustina mladší + 175, Thrakie - Pautalia AE 21 mm, Vrb. 2844

A:  portrét  císařovny

R: stojící Hera vlevo, drží pateru a kopí

 d =  20mm,   m = 6,26g

395,-
33e

 

Řím, Faustina mladší + 175, Thrakie - Pautalia AE 21 mm, Vrb. 2841var

A:  portrét  císařovny

R: sedící Roma s přilbicí vlevo, drží malou pateru a kopí, opírá se o štít

 d =  20mm,   m = 6,09g

440,-
33g

 

Řím, Faustina mladší + 175, AG denár  RIC 744

A:  portrét  císařovny, DIVA FAVSTINA PIA

R: CONSECRATIO
 

 d =  17mm,   m = 2,76g

450,-
33h

 

Řím, Faustina mladší + 175, AE 19 kolonie Philipopolis

A:  portrét  císařovny

R:
 

 d =  19mm,   m = 4,85g

550,-
33i

 

Řím, Faustina mladší + 175 ( pod Antoniem Piem ), AG denár, Řím 157 - 161 RIC 358

A:  portrét  císařovny, DIVA FAVSTINA

R: AVGVSTA
 

 d =  17mm,   m = 2,67g

645,-
33k Řím, Faustina mladší + 175, dupondius, S 1388

A:  FAVSTINA AVG,  portrét  císařovny

R: holdující bohyně
 

 d =  28mm,   m = 22,38g

770,-
35b

 

Řím, Commodus 177 - 192, As, S2561,  Řím r. 177  R!

A:  portrét  císaře

R: PIETAS AVG SC obětní náčiní

d =  23mm,     m = 10,81g

1495,-
35f

 

Řím,- Makedonie, Commodus 177 - 192, AE 26,  Vrb. 3029 BMC 87,  R!

A:  portrét  císaře

R:  Niké s věncem a palmovou ratolestí vpravo, opis ΘEΣΣAΛONIKEΩN

d =  26mm,     m = 11,91g  minc. Thessalonika

595,-

II.6

Řím  ( 193 - 235 n.l.)

 

   Severovská dynastie

37a Řím, Septimus Severus 193 - 211, Vrbanov 531   Dolní Moesie - Marcianopolis AE 26 mm

A:  portrét  císaře

R: stojící Dionysos vlevo, vylévá kantharos

 d = 25mm,   m = 11,72g

550,-
37b Řím - Thrakie, Septimus Severus 193 - 211, Vrbanov 3817  AE 24 mm, R!

A:  portrét  císaře

R: Nahý Hermes sedí vlevo, rukou se opírá o skálu Vrb. 3817, R

 d = 24mm,   m = 6,59g   minc. Perint

495,-
37c Řím, Septimus Severus 193 - 211, Vrbanov 2160   Dolní Moesie - m. Nikopolis ad Istrum AE 26 mm

A:  portrét  císaře

R: Tyche vlevo drží pateru a roh hojnosti nad oltářem

 d = 26mm,   m = 9,27g

545,-
38a

 

Řím, Septimus Severus 193 - 211, Ag denár 

A:  hlava císaře  IMP.CAE.L.SEP.SEV.

R: sedící Fortuna, FORTVNA REDVC

d = 17mm, m = 2,49g   

455,-
38f

 

Řím, Septimus Severus 193 - 211, Ag denár  Cohen 461

A:  hlava císaře  SEVERVS PIVS AVG.

R: Fortuna P.M.TR.P.XI.COS.III.P.P.

d = 17mm, m = 2,56g    Řím 198-200

395,-
38x

 

Řím -Thrakie, Julia Domna, AE 24,   Vrb. 3870

A:  hlava císařovny

R: Homonomia vlevo, pateru nad oltářem, roh hojnosti

d = 24mm, m = 5,87g    minc. Perint

495,-
39a

 

Řím, Severus Alexander 222 - 235, Ag denár Řím r. 228, Sear 7888, R!

A:  hlava císaře

R: PERPETVITATI AVG Perpetuitas vlevo, drží globus

d = 19mm, m = 2,62g   

955,-
39c

 

Řím, Severus Alexander 222 - 235, Makedonie, minc. Ampipholis AE 22 mm, Vrb. 2651 R!

A:  hlava císaře

R: Městská bohyně sedí vlevo

d = 22mm, m = 6,64g   

550,-
40a

 

Řím, Caracalla 198 - 217, denár,  RIC IV/1,212,5, Cohen 594

A:  hlava císaře  

R: SPEI PERPETVAE Spes s květinou

d = 17mm, m=3,42g

695,-
40b

 

Řím, Caracalla 198 - 217, denár,  Sear 0
Seaby 424 b)

A:  hlava císaře  

R: PONTIF TR P VIIII COS II Mars vlevo, drží kopí

d = 20mm, m=3,07g

895,-
40c Řím, Caracalla 198 - 217,Makedonie, m. Thesalonika AE 26 mm,  Vrb. 3056, R

A:  hlava císaře  

R: Kráčející Niké vlevo, drží kabir a palmu

d = 26mm, m=11,07g

495,-
42a

 

Řím- Syria, Antiochia ad Orontem, Elagabalus 218 - 222, AR Tetradrachma,  SGI.3096

A:  hlava císaře, mašle v podobě sedícího muže 

R:  stojící orel zprava nad kvězdičkou

d = 23mm, m=12,53g

2350,-
42b

 

Řím- Syria, Antiochia ad Orontem, Elagabalus 218 - 222, AR Tetradrachma,  SGI.3096

A:  hlava císaře, mašle v podobě sedícího muže 

R:  stojící orel zprava nad kvězdičkou

d = 26mm, m=11,66g

1895,-
43d

 

Řím, Elagabalus 218 - 222,  Mysia - Pergamon AE 20 mm, Sear 0 SNG 0, R!

A:  hlava císaře  

R: kráčející Victorie s věncem vlevo ПEPГAM

d = 20mm, m =3,89g

340,-
47b

 

Řím, Alexander Severus (222 - 235)  Sestercius, Řím rok 231, Sear 8013

A:    hlava císaře  

R:    PROVIDENTIA AVG SC stojící Annona vlevo, drží žitné klasy a kotvu, modius u nohou

d= 28mm  m = 18,14g

750,-

 

48a

 

Řím, Alexander Severus (222 - 235)  kolonie Bithynie - Nicaea AE 23

A:     hlava císaře  

R:   standarty s římskými atributy, opisy okolo obrazu

d = 23mm

495,-
48b

 

Řím, Alexander Severus. (222 - 235)  kolonie Bithynie - Nicaea AE 23

A:     hlava císaře  

R:   standarty s římskými atributy, opisy mezi standartami

d = 23mm

495,-
48c

 

Řím, Alexander Severus (222 - 235)  kolonie Bithynie - Nicaea AE 23

A:     hlava císaře  

R:   standarty s římskými atributy, opisy mezi standartami

d = 21mm, excentrická ražba !

425,-
49a

 

Řím, Julia Mamaea matka Alexandra,  denár RIC 360

A:     hlava císařovny, IVLIA MAMAEA AVG 

R: VESTA, holdující bohyně

d = 18mm, m=3,24g,   Řím

895,-

II.7

Řím  ( 235 - 285 n.l.)

 

   Dynastie vojenských císařů

51b

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), Sestercius  Sear 8745

A:    hlava císaře

R:   VIRTVS AVG SC stojící Mars vlevo, drží olivovou ratolest a kopí, štít u nohou

d = 29mm, m = 19,22g  Řím 239

955,-
51c

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), Caria - Tralleis AE 22, Sear 0, R!

A:   hlava císaře

R: ležící lev vpravo, opis

d = 21mm, m = 5,29g 

465,-
51d

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), Galitia,  AE 25, Sear 0, RR!

A:   hlava císaře

R:  Tyche vlevo, drží kormidlo a roh hojnosti, opis

d = 26mm, m = 7,15g  minc. Germe

595,-
51e

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 25,  Thessalonika, Vrb 3133, R!

A:    hlava císaře

R:  Niké vlevo, drží kabir a palmu 

d = 25mm, m = 8,52g

645,-
51f

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 26,  Thessalonika, Vrb 114, R!

A:    hlava císaře

R:  Stojící Apollón vlevo s kabirem a větví

d = 26mm, m = 10,45g

550,-
51g

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 24 Horní Moesia-Viminacium  Vrb 111

A:    hlava císaře

R:   Moesia mezi lvem a býkem, AN III

d = 24mm, m = 6,74g

475,-
51h

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 29 Horní Moesia-Viminacium  Vrb 96

A:    hlava císaře

R:   Moesia mezi lvem a býkem, AN III

d = 30mm, m = 17,95g

495,-
51j

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 29 Horní Moesia-Viminacium  Vrb 103

A:    hlava císaře

R:   Moesia mezi lvem a býkem AN.III

d = 29mm

645,-
51k

 

Řím, Gordian III. (238 - 244), AE 27  Dolní Moesie - Nikopolis ad Istrum Vrb 3276

A:   hlava císaře

R:   stojící Hygie s hadem

d = 27mm

525,-
52e Řím, Philipus I. (244 - 249),  Makedonie - Thessalonika AE 25 mm, Vrbanov 3166, R!

A:  hlava císaře  

R: okřídlená Niké vlevo, drží ratolest, před ní urna s palmou

d = 25mm, m = 9,49g

435,-
52f Řím, Philipus I. (244 - 249),  Makedonie - Thessalonika AE 25 mm, Vrbanov 3179, R!

A:  hlava císaře  

RNahý Apollon vlevo, drží kabir a větev 

d = 25mm, m = 9,19g

595,-
54a

Řím, Gallienus. 253 -268, billon antoninian  S 10200

A: GALLIENVS  AVG.., hlava císaře

R: DIANAE CONS AVG antilopa vpravo

d = 22mm   Řím 267-268

235,-
54b

Řím, Gallienus. 253 -268, AE 20 mm Troas - Alexandria Troas  S 0

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: COL AVG v exc. TRO pasoucí se kůň

d = 20mm, m = 3,70g

335,-
54e

Řím, Gallienus. 253 -268, Mysia - Lampsakos AE 20 mm  S 0,  R!

A:  hlava císaře

R: Homononie s rohem hojnosti nad oltářem AAMY AKHN

d = 20mm, m = 3,33g 

375,-
54f

Řím, Gallienus. 253 -268, Troas - Alexandria Troas AE 21 mm   S 0,  R!

A:  hlava císaře

R: COL AVG TRO pasoucí se kůň vpravo

d = 20mm, m = 4,06g 

335,-
54g

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian  S 10390

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: VICTORIA AVG Victorie drží věnec a palmovou
ratolest

d = 18mm 

265,-
54h

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian  S 10208v

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: FELICIT AVG, stojící Felicitas vlevo drží caduceus

d = 21mm 

355,-
54l

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian  S 10237

A: GALLIENVS  AVG., hlava císaře

R: IOVI CONSERVA Jupiter drží blesk a kopí

d = 19mm 

310,-
54m

Řím, Gallienus. 253 -268, antoninian

A:  hlava císaře

R:  FIDES MILITVM  holdující Fides se standartou

d = 22mm, m = 3,01g 

135,-
55e

Řím, Claudius II. 268 -270, AE antoninian  RIC 14

A: IMP.C.CLAVDIVS AVG, hlava císaře

R: AEQVITAS AVG. Aeqvitas drží váhy a roh hojnosti

d = 18mm  

280,-
56f

Řím, Aurelianus 270 -275, antoninian S 11542

A: IMP. C.AVRELIANVS AVG., hlava císaře

R: IOVI CONSER

d = 21mm 

Aurelian dostává globus od Jupitera

275,-
57k

Řím, Severina manželka Aureliana, billon tetradrachma pro Egypt         S 11712

A:  hlava císařovny

R: Aequitas vlevo drží váhy a roh hojnosti

d = 18mm 

410,-
57l

Řím, Aurelianus 270 -275,antoninian S 11643

A: IMP. C.AVRELIANVS AVG., hlava císaře

R: VICTORIA AVG,  Victoria kráčí vlevo, zajatec u nohou ženská postava podává věnec Aurelianovi

d = 22mm 

355,-
57y

Řím, Tetricus I. 270 -273, antoninian - barbarská napodobenina Galie (Francie)

A: .TETRICVS , hlava císaře

R: ?

d = 18mm   m = 1,24g

195,-
58a

Řím, Probus 276 - 282, AE antoninian, minc.
Serdica ( Sofie ) r. 272, 
Sear 12040

A:  hlava císaře

R:  SOLI INVICTO, Sol v qadrize čelně, v exc. KAΔ

d = 22mm   m = 3,44g

425,-

II.8

Řím  ( 293 - 313 n.l.)

 

   Tetrarchie

65b Řím,   Licinius  308 - 324   follis S3698

A:  hlava císaře

R: IOVI CONSERVATORI

d = 22mm

Jupiter vlevo, orel u nohou, vlevo v poli NB minc. SMN

295,-

II.9

Řím  ( 307 - 364 n.l.)

 

   Constantinovská dynastie

70e Řím, AE 3,   Constantinus I. 307 - 337 S16313

A: hlava císaře vlevo

R: VIRTVS EXCERCTI

d = 18mm, m = 2,24g trofej, kolem ní zajatci, v poli TF mincovna Trier 320 - 321

215,-
70i Řím, follis 18mm,   Constantinus I. 307 - 337 S16312  R!

A: portrét císaře

R:  VIRTVS EXERCIT trofej se 2 zajatci

d = 20mm, m = 2,68g, STR Trier r. 320

245,-
70l Řím, follis 14mm,   Constantinus I. 307 - 337 - posmrtná ražba -  Constantinus II. a Constantius II.v letech 337-348

A: portrét císaře

R:  Constantinus I. pohání kvadrigu nad ním boží ruka

d = 14mm, m = 1,30g

115,-
77d Řím,  1/2 centenionalis,   Constantius II. augustus 337 - 361  S3910

A: portrét císaře 

R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce

d = 18mm  

115,-
77e Řím,  1/2 centenionalis,   Constantius II. augustus 337 - 361  S3910

A: portrét císaře 

R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce

d = 16mm  

125,-
77f Řím,  1/2 centenionalis,   Constantius II. augustus 337 - 361  S3910

A: portrét císaře 

R: FEL TEMP REPARATIO voják poráží jezdce

d = 16mm,   m = 2,39g    mincovna SMKA

160,-
77h Řím,  follis,   Constantius II. 337 - 361  RIC 44 R!

A: portrét císaře 

R: SECVRITAS REIP   Securitas holduje u sloupu s žezlem

d = 15mm,   m = 1,29g    mincovna SMKA

195,-

II.10

Řím  ( 364 - 410 n.l.)

 

   Theosiodovská dynastie

90b Řím, follis AE 3 Valentinianus I. 364 - 375  S4002  

A: portrét císaře

R:  GLORIA ROMANORVM Valentinian kráčí vpravo, vleče zajatce, drží labarum

d = 18mm,   m = 1,71g

110,-
90d Řím, follis AE 3 Valentinianus I. 364 - 375  S19506  

A: D N VALENTINI-ANVS P F AVG,  portrét císaře

R:  SECVRITAS REIPVBLICAE, Victoria s věncem

d = 20mm,   m =1,56g, Siscia

235,-
90e Řím, follis AE 3 Valentinianus I. 364 - 375  S19506  

A: D N VALENTINI-ANVS P F AVG,  portrét císaře

R:  SECVRITAS REIPVBLICAE, Victoria s věncem

d = 19mm,   m =2,02g,

185,-
96b Řím, follis AE 4, Valentinianus II. 375 - 39  S 0  R!  

A: portrét císaře

R:  SALVS REIPVBLICAE   táborová brána

d = 12mm,  m = 1,18g  mincovna Thessalonika

195,-
104a Řím, follis AE  Theodosius  379-395  S4087  

A: DN.THEODOSIVS  P.F. AVG

R:  VOT X MVLT XX

d = 13mm     Věnec se sliby

185,-
106f Řím, follis AE 3 Arcadius  383-408   S4133  

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:   VIRTVS EXERCITI stojící Arcadius čelně korunován Victorií

d = 16mm,   m = 2,12g

220,-
108b Řím, follis AE  Arcadius  383-408  

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:  VOT V   Věnec se sliby

d = 14mm,  mincovna SMH

195,-
109a Řím, follis AE  Arcadius  383-408   S 0

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:  GLORIA ROMANORVM  Tři císařové stojí vedle sebe.

d = 13mm 

195,-
109b Řím, follis AE  Arcadius  383-408   S 0

A: DN.ARCADIVS  P.F. AVG

R:  SALVS REIPVBLICAE? Viktorie nese trofeje a vleče zajatce za vlasy ?  málo patrné

d = 12mm     m = 1,5g

120,-

III.2

Byzanc

 

  

126a Byzanc , follis 28 anonymní, Michael IV. 1034 - 1041 S1825

A:  typ C A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 28mm

375,-
126b Byzanc ,  anonymní follis 27typ C , Michael IV. 1034 - 1041 S1825  Aus 40.5 přeražba

A:  A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 27mm

335,-
126c Byzanc , anonymní follis 27,  typ C , Michael IV. 1034 - 1041 S1825

A:  A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 27mm

335,-
126d Byzanc , anonymní follis 27 typ C , Michael IV. 1034 - 1041 S1825

A:  A: 3/4 postava Krista čelně

R:  kříž, v úsečích IC-XC / NI-KA

d = 30mm

295,-
127b Byzanc , Follis 31 , Constantin X. 1059 - 1067 S1853, Aus 52.6.1  

A: stojící Kristus +ЄMMANOVHΛ

R: stojící Eudocia a Constantin X.

d = 26mm

mincovna Contantinopolis

355,-
127r Byzanc , Anonymní follis,  typ K A , Alexius I. 1081 - 1118 S1901, Aus 40.13  

A:  poprsí Krista čelně v perlovci

R: 3/4 postavy žehnající Panny Marie v perlovci

d = 27mm

mincovna Contantinopolis

365,-
128b Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1967  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 31mm

475,-
128c Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180   S6742  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm

465,-
128d Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180   S6742  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm

275,-
128e Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180   S6742  

A:  sedící Marie

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm

275,-
128f Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 29mm

285,-
128g Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 30mm  m = 4,21g

min Constantinopolis

330,-
128i Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus, kolem něj dvě hvězdy

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 29mm

335,-
128j Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1964  

A:  sedící Panna Marie

R: stojící Manuel

d = 31mm

mincovna  Constantinopolis

335,-
128k Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 29mm  m = 3,71g

min Constantinopolis

295,-
128m Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 31mm

 mincovna Constantinopolis

335,-
128n Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 31mm

 mincovna Constantinopolis

335,-
128p Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966var  

A:  sedící Kristus, kolem hvězdy

R: Manuel žehnán P. Marií

d = 28mm

 mincovna Constantinopolis

325,-
128q Byzanc, billon aspron trachy, Manuel I. 1143 - 1180  S1966  

A:  sedící Kristus

R:  Manuel žehnán P. Marií

d = 27mm,  m = 3,96g

 mincovna Constantinopolis

335,-
131a Byzanc, billon aspron trachy, Isac II. 1185 - 1195  S2003  

A:  sedící Panna Marie čelně

R: stojící císař čelně, vlevo u Isaaca hvězda

d = 26mm

375,-
132a Byzanc, billon aspron trachy, Alexius III. 1195 - 1203  S2012  

A:  poprsí Krista čelně

R:  císař a Sv. Constantius vedle sebe

d = 27mm

320,-
140a Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261,  trachea 

A:  sedící Kristus

 

d = 20mm

195,-
140c Latinští vládci v Constantinopoli 1204 - 1261,  trachea 

A:  sedící Kristus

 

d = 20mm

195,-
141b Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195, AE trachy napodobenina mince Issaca II. Aus 68.35  

A: 

R:

d = 25mm, m = 2,26g

255,-
141c Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195, AE trachy napodobenina mince Issaca II. Aus 68.35  

A: 

R:

d = 23mm, m = 1,57g

230,-
141d Byzanc - Bulharská říše, imitace po roce 1195, AE trachy napodobenina mince Alexia III. Aus 68.36  

A: 

R:

d = 23mm, m = 3,67g

275,-

IV.1

 

 

   Persie

143a Persie -  Darios II. 1. stol. př. n. l.  Ag obol, R!

A:

R: malá postava krále před oltářem

d = 10mm  m = 0,64g , Alram 566

1495,-
143d Persie -  Namopad, syn Artaerxe II. 1. stol. př. n. l.,.  Ag  hemidrachma, R!

A:

R: král před měsícem a hvězdami

d = 15mm  m = 1,40g , Alram 603

1795,-
143e Persie -  Namopad, syn Artaerxe II. 1. stol. př. n. l.,.  Ag  obol, RR!

A:

R: král před půlměsícem a hvězdou

d = 10mm  m = 0,51g , Alram 607

2295,-
143f Persie -  Pakoros II., syn Pakora I. 1. stol. n. l.,.  Ag  obol, RR!

A:

R: poprsí krále s diadémem vlevo

d = 11mm  m = 0,51g , Alram 607

2395,-
143g Persie -  Perlis - neznámý vládce, pozdní 1. stol. n. l..  Ag  obol, RR!

A:

R: poprsí krále s diadémem

d = 9mm  m = 0,40g , Alram 620

2295,-

IV.1

 

 

   Persie - Parthové

145c Persie - Parthové -Artabanus II.( 10-38 )

A: portrét vlevo

R:

d = 17mm  m = 2,85g   mincovna Nyssa

795,-
145d Persie - Parthové -Odroes II. cca 190 n. l., Ag drachma,  Mitch 689

A: portrét vlevo

R:

d = 18mm  m = 3,76g   mincovna Ecbatana

1795,
145e Persie - Parthové, Království Elymais - Pharaates, 1. pol. 2. století,  AE drachma,  Sear 5904

A: vousatá hlava čelně, trojzubec, měsíc s tečkou

R: Artemis a nápisy

d = 15mm  m = 3,51g 

420,-

IV.2

 

 

   Persie - Kušáno - Sasánovci

146a Persie - Kušáno - Sasánovci - Shapur II. 330 - 350,  AE Unit 15 mm,  Cribb. 41

A: kůň

R:

d = 15mm  m = 3,57g 

285,-

IV.3

 

 

   Indie - Mauriové

150a Indie - Mauriové - Mahatma Nanda 346 př. n. l., Ag Karskapana,  Mitch. 4044

A:

R:

d = 21x13mm  m = 2,86g   minc. Magadha

465,-

IV.4

 

 

   Indie - Mogulové

151b Indie - Mogulové - Akbar Veliký 963 - 1014 H 1556 - 1605   Cu dam 964 H   SAC:28.41

A:

R:

d = 18mm  m = 20,50!g   mincovna Narnol

315,-

IV.5

 

 

   Persie - Sasánovci

158

Chusro I. ( 531 - 579 ), Ag drachma

A: poprsí panovníka

R: ohňový oltář

d = 30mm.

935,-
159

Hormazd IV. ( 579 - 590 ), Ag drachma

A: poprsí panovníka

R: ohňový oltář

d = 30mm.

945,-
160

Chusro II ( 590 - 627 ), Ag drachma

A: poprsí panovníka

R: ohňový oltář

d = 30mm.

895,-

IV.6

 

 

   Mamluci - Egypt

179 Mamluci - Egypt - Al Zahir Khushqadam 865 - 872 H, Ag dirham 865 H, Wilkes 1057

d = 15mm  m = 1,37g  

395,-

IV.7

 

 

   Rasulidé v Jemenu

185

Rasulidé v Jemenu Al Muzaffar Yusuf 647 - 694 H 1250 - 1295, Ag dirham 658 H  Mitch. 1424 var.

A:

R:

d = 27mm, m=1,91g, mincovna Zabid 

 

475,-

IV.8

 

 

   Arménie

190

Arménie - Leon I. 1198 - 1219 AD, AE kardes 23 mm

A: lev vlevo, opis

R: kříž, opis minc. SIS

d = 23mm, m=4,25g,

 

375,-

IV.9

 

 

    Irán, Irák

195 Bujovci - Baha al doula Abu Nasr 379 - 403 H 989 - 403 AD,  Au dinar 389 H, mincovna Cuq al Ahwaz, Mitch. 614

A:

R:

d = 27mm, m=3,84g, Au bílé zlato

1795,-

zpět na hlavní stránku                                                                                                                    Úvodní poznámky o antických mincích najdete ZDE !!!

PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!