Nebojte se římských mincí

     

           Římské mince jsou překrásným dokladem vyspělosti a kultury lidské společnosti před dvěma tisíci lety. Jejich obraz je velmi dokonalý a s mnohými detaily zachycujícími především různá božstva nebo vydavatele. Pro nás numismatiky je výhodná dostupnost velkého množství typů mincí. Především mince Konstantinovců jsou pro začátečníky dobrou průpravou (obsahují problémy mincovních značek , označení panovníka , určení opisu a nominálu ). Vlastní dostupnost mincí je způsobená především množstvím dochovaných kusů a velkou tehdejší produkcí mincoven.

 Římské mince byly zanášeny rovněž na naše území za různých okolností. Především šlo o zanesení obchodem a průzkumnými výpravami Římanů do oblastí našeho současného státu. Zejména římští obchodníci vnášeli mince do oběhu Nelze však opomenout i vydržování vojenských posádek a předsunutých táborů.

Někteří badatelé se domnívají, že mnohdy nešlo o přímé platby a římské mince nebyly v oběhu. Sloužily pouze ve vztahu římský obchodník - náš trh a zpět. Je nutné si uvědomit, že v germánském prostředí převládal pouze směnný obchod a nebyla domácí mince. Někdy se používaly starší stříbrné ( v Římě již neplatné) denáry, nebo serrati (zoubkované mince) zvláště ražené Římem pro obchody s Germány.

 Nálezy těchto mincí jsou na našem území relativně dosti četné, zejména jednotlivé kusy, jakoby ztracené. Hromadné nálezy bývají vzácné a zahrnují velmi rozsáhlé období, což by dokladovalo částečný zpožděný oběh nesouvisející s platností mincí na územích ovládané Římany. Především se nacházejí mince z 1.-2.stol a z 3.-4.století.

  Určení běžných mincí

U nás se běžně každý sběratel dostane k mincím Konstantinovců, kterých v cenové relaci kolem 150,-Kč může sehnat kolem 50 různých typů. Ovšem chce to trpělivost a především důraz na zachovalost. Pro běžného člověka je až zarážející cena u tak staré mince. Jak výše již uvedeno způsobuje to jejich dostatek zaviněný vysokou produkcí mincoven a dobrou zachovalostí i za ta téměř dvě dlouhá tisíciletí. Cenově přístupné jsou i některé stříbrné mince - denáry a antoniniany, které bývají i překrásně zachovalé. Jejich cena se pohybuje u nejběžnějších typů Gordiana III. od 700,-Kč. Opatřeny bohyní s atributy jsou přesvědčivým dokladem tehdejšího vysokého estetického vnímání.  Bohužel se cena římských mincí v posledních letech  prudce zvedá.

Nejhorší je určení opisu a především jméno panovníka i s tituly, které jsou pro něj charakteristické. ( Někdy dokonce přesně datují ražbu .) Bez tohoto zjištění je mince neurčitelná. Pro některé panovníky je určující i jejich portrét, ale to chce zkušenost takřka dlouholetou. Snad podřadnějším rysem je určení mincovny, které je mnohdy vynecháno, nebo není zřetelné. Celý děj určení je ale celkově příjemným řešením hlavolamu.(Alespoň pro mne.)

 

Několik postřehů a upozornění úplným začátečníkům :

1) Mnohé mince nelze určit úplně bez výhrad. Katalogy uvedené pod čísly 3),4) jich obsahují několik tisíc a stejně to nestačí k naprosto přesnému určení jako u moderních mincí. Je třeba si uvědomit rozsáhlost období, množství mincoven a zejména již tehdejší překvapivá mnohamilionová produkce.

2) K určení je nutná veškerá titulace panovníka, jinak snadno dochází k záměně. Jedná se například u Konstantinovců.

     

Nabídku přebytků z oblasti antického období najdete na : http://www.mincebolf.cz/antika.htm

 

K hlubšímu studiu doporučuji knihy :

1)       Zdeněk Petráň,Jiří Fridrichovský - Mince císařského Říma, ČNS Praha 1993

2)       Karel Kurz - Üvod do antické numismatiky 2/ Římské mince , ČNS Praha 1998

3)       David R.Seaby - Roman coins and their values, Seaby Publications Ltd. London

4)       B.Ralph Kankelfitz - Katalog Rőmischer Műnzen,, Battenberg Verlag Műnchen

Poznámka :

   Nyní je nově na trhu II. vydání knihy Karel Kurz - Mince starověkého Řecka a Říma, vydavatelství Libri 2006

    - Jde o spojení a úpravu původního díla autora 1) Řecké mince + 2) Římské mince

        doporučená cena 490Kč

 

 

   zpět na hlavní stránku