2) Vojsko      

   tel.723344121  mince.bankovky@seznam.cz               poslední revize : 11.1.2018   

 

Druh

Kvalita

Cena

       PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!
 A.    Vojsko      

 zpět na hlavní stránku

     Vojenské školství      

 

6

  Odznak absolutního výtečníka Vojenské akademie Hranice na Moravě, odznak z let 1949-54

 1

 3850,-

 7

Absolvent vojenského politického učiliště J. Hakena

číslováno 4915 

 1

 725,-

17

Označení absolventa vojenské VŠ  ČSFR

 1

195,-

19

Absolvent vojenské vysoké školy ČR

- miniatura

 1

 

125,-

 

20

Absolvent vojenské vysoké školy

Vojenská akademie Hranice na Moravě

 1

 

245,-

 

 22 Odznak studenta - posluchače

  VAAZ - Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně

 1  225,-

 23

Odznak studenta - posluchače

  VVTŠ - Vojenské vysoké technické školy

 1

275,-

 24

Odznak studenta-posluchače VVŠPV  - Vojenské vojenské školy pozemního vojska Vyškov

 1

 195,-

 25a

Záslužná medaile Vojenské akademie AČR  Vyškov

d=40mm

 1

 195,-

 25b

Záslužná medaile Vojenské akademie AČR  Brno

d=70mm !, etue

zmenšeno

 

 1

 195,-

     Letectvo      

 

 28

 

Pilotní odznak, miniatura 1923 -48  - různé typy

 

 

 1

 

 155,-

 

  35 Letectví - budoucnost ČSR 1 75,-

  36

50 let čs.letectva

1 55,-

 37a

Letecký útvar Zvolensko - ostravský

1 195,-

 37b

Letecký útvar SNP

1 165,-

 37c

Letecký svazek Ministerstva vnitra

1 45,-

 37d

Vojenské dopravní letectvo 30 let

1 110,-

 37e

Vojenské dopravní letectvo 35 let

1 110,-

 37f

Letecký útvar Klementa Gottwalda - 25 let

1 110,-

 37g

Letecký útvar Klementa Gottwalda - 25 let

1 110,-

 37k

VÚ Pardubice - 45 let

1 95,-

 37l

Mistrovství v letecké akrobacii - Gottwaldov 1959

1 85,-

 37m

Mistrovství v letecké akrobacii - Plzeň 1961

1 115,-

 37n

Vojenské letectvo - Vojenské muzeum

1 30,-

 37o

Letecké opravny Malešice

1 95,-

 37p

Praha - Kbely

1 95,-

 37q

 Svazek SNP

 1

 40,-!

 38d

 Naší letci ve Velké Británii - 311 peruť

 pamětní odznak

 1

 235,-

40

 Svaz letců ČSFR - bitva o Británii, d=30mm

 1

95,-

41

 Svaz letců ČR - 90 let od založení, d=49mm

 1

165,-

     PARA      

 

 58

ČSR - PARA odznak , tzv. brambora

bez původní matice

 1 3750,-

59a

ČR - PARA odznak

černá verze

 

1 175,-

 60a

ČR - PARA odznak - jednotky speciálního určení

hnědá verze

 

1 275,-

 60b

ČR - PARA odznak  - jednotky speciálního určení

šedá verze

 

1 275,-

 64

PARA - Potápěč instruktor

 1

 220,-

 65

4.MS PARA v Bratislavě 1958,  malý odznak,  Krubl obr.34

 1

 120,-

 66

ŠDZ  Para

 1

 195,-

     Ostatní      

 

 67

Válečný veterán České republiky

 1

 220,-

 68a

Střelec z pušky, Cu stupeň,

 verze s výměnným štítkem, označení JP.

1  285,-

 69a

Výkonnostní odznak AČR - návrh

 

1  345,-

 69b

Výkonnostní odznak AČR - návrh

 

1  345,-

 69c

Výkonnostní odznak AČR - návrh

 

1  345,-

70a

Střelec čs armády III. třída

- zlatý popis, široké písmo

 

 

 1

 1185,-

70b

Střelec čs armády III. třída

- zlatý popis, široké písmo

 

 

 1

 185,-

 71

 Označení pluku

 1

 70,-

 74

Plechové označení   U

 1

 65,-

 75

Plechové označení odbornosti - spojař

 1

 285,-

 80 Svaz československého důstojnictva 1 335,-

 84b

Hvězdička důstojnická malá ČSR

 1

 30,-

 85a

Čepicový znak ČSR - 50.léta, malá hvězdička 

 1

 145,-

 86a

Čepicový odznak Hradní stráže ČR, důstojník, velký typ - barevný

 1

 395,-

 86b

Čepicový odznak Hradní stráže ČR, důstojník, velký typ- zlatý

 1

 255,-

 86e

Čepicový odznak Hradní stráže ČR, důstojník, malý typ

 1

 195,-

86g Čepicový odznak Hradní stráže ČR, poddůstojník, malý typ Ag  1 175,-
86h Čepicový odznak Hradní stráže ČR, vojín, malý typ tmavý Cu  1 175,-
86i Čepicový odznak Hradní stráže ČR, vojín, malý typ světlý Cu  1 175,-
86j Opasková spona Hradní stráže ČR, důstojník, Au

zmenšeno

 1 195,-

 87.1

Výložkové odznaky absolventů VKVŠ,  ČSLA - plechová starší verze

 1

 5,-

 87.2

Výložkové odznaky absolventů VKVŠ,  ČSLA - plná verze Al

 1

 5,-

 87.3

Výložkové odznaky absolventů VKVŠ, polní verze, ČSLA - plná verze Al

 1

 5,-

 87.4

Výložkové odznaky studentů voj. středních škol  ČSLA - plná verze Al

 1

 5,-

87.6

Hodnostní označení ČSLA - hvězda plechová starší polní verze

 1

5,-

 89d

Vzorná jednotka

 - lehký typ 

 

1  20,-

 89f

SSM  - Za příkladnou práci v ČSLA 

- starý těžký typ

 

1  85,-

 89g

Vojenský zlepšovatel 

- starý těžký typ

 

1  185,-

90b

Cvičení Štít 1972 - na spínací špendlík

 1

195,-

 91 Setkání Buchenwald  1  120,-!
 92 Setkání Buchenwald  1  195,-
 93 III.letní spartakiáda spřátelených armád ČSSR 1962- plechová verze  1  45,-
 94 Signál P-20   

   

 1   25,-

 96a

 VOZ Moldava

1

 20,-

 96b

 VOZ Moldava

1

 20,-

 97

 VÚ 6174 Litoměřice - Klub mladých

 1

  20,-

 99a

Vojenský historický ústav

 1

25,-

 99b

Vojenský historický ústav

 1

25,-

  100

 Plzeň  - Západočeský kraj - pevná hráz socialismu a míru

 

 1

 35,-

 101

 Armáda ČSSR

 1

 40,-

 103b

 Útvarový znak - Spojovací brigáda Písek

 1

 185,-

 104

Kapsové označení útvaru - 7.mechanizovaná brigáda Dukelská, Hranice

 1

 95,-

 105

Kapsové označení útvaru - Strakonice

prasklinky

 1

 65,-

 107

20 let vojenské policie

 1

 185,-

 108

Den pozemního vojska BAHNA 2002, d=40mm

 1

 195,-

 111

Setkání nejlepších sportovců AČR  1995

etue

 1

 220,-

H.    Slovenská republika     

 

154

  Čepicový  odznak -Slovensko  Ag s barevným štítkem, velký

prasklina ve štítku

 1

 195,-

155

  Čepicový  odznak -Slovensko  Cu s barevným štítkem, malý

 1

 125,-

     Dokumenty      

 

200

 

Výrok - přeložení cvičení 1931  ve zbrani - Pěší pluk 41, Náhradní prapor

    

 2

 

 85,-

 

zpět na hlavní stránku

 PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!