Faleristika  6) ostatní odznaky II.

     tel.723344121 mince.bankovky@seznam.cz             poslední revize : 1.5.2023   

 

Druh

Kvalita

 Cena

PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!

 

Sport,  branná tématika      SOKOL, OREL

   

 Kliknutím na obrázek zobrazíte  předmět    ve skutečnosti.    (100%)

 

I. Celostátní slety

     

102

Slet sokolstva v Ljublani - Jugoslávie 1922

výrobce: V.Pecina Turnov

 1

225,-

103

Slet sokolstva v Bělehradu - Jugoslávie 1930

 1

135,-

 106 IX. sjezd ČOS  1951

 

 

55,- 
 107a Tyrš

 

 

35,- 
 107b Náš bratr Jindra

 

 

55,- 

108

DSO Sokol   Dobrovolná sportovní organizace

 

 

 1

30,-

109

DSO Sokol   Dobrovolná sportovní organizace - ZIMNÍ HRY

 

 

 1

95,-

110

Členský průkaz SOKOL  1950

 

 

 1

145,-

 

Sport,  branná tématika -   Spartakiáda

     
115a 1. celostátní spartakiáda 1955 - účastnický odznak

 

35,- 
115d 3. celostátní spartakiáda 1965 - účastnický odznak 25,- 
115e 3. celostátní spartakiáda 1965 - účastnický odznak 25,- 
115f 5. celostátní spartakiáda 1975 - účastnické odznaky, cena za soubor

zmenšeno

40,- 
116b Krajská spartakiáda České Budějovice 1955 - účastnický odznak 30,- 

 

Sport,  branná tématika -  Odznaky zdatnosti

     
119e Připraven k práci i obraně  35,- 
119f Připraven k práci i obraně  35,- 
119g Připraven k práci i obraně  30,- 
120 Připraven k práci i obraně  10,- 
121a

Výkonnostní třída  III. třída - miniatura

značeno ZUKOV

 

45,- 
121b

Výkonnostní třída  IIII. třída - miniatura

značeno ZUKOV

 

50,- 
125a

Přeborník kraje  II.CS

značeno Mincovňa Kremnica

30,- 
125b

Přeborník kraje  II.CS

značeno Mincovňa Kremnica

 

30,- 

 

Sport,  branná tématika -  ČSTV

     

130a

ČSTV - Za budování sjednocené tělovýchovy, 20 let

 1

75,-

134

Běh Rudého práva 1987

20,- 

 

Sport,  branná tématika -  ostatní, soutěže

     
138 1. čs. sportovní hry  1963  1 35,-

140b

Závod míru 1954

 1

35,-

140d

Závod míru 1974

cena za sadu

 1

45,-

140d

Závod míru 1975

 1

30,-

5

146 Soutěž řidičů amatérů 1960  1 35,-
147 Závod družby národů - Velká cena ČSR - Grand Prix 1952  55,- 
148 Mezinárodní závody 1946

ČS - Dánsko - Norsko - Švédsko

 

35,- 

 

Strany a politika do roku 1945

     

160a

Národní souručenství - VLASTI ZDAR  s ratolestí

 1

195,-

160b

Národní souručenství - VLASTI ZDAR  na jehle

 1

155,-

160c

Národní souručenství - VLASTI ZDAR  klopový

 1

195,-

160e

ŽOS -Zemský sjezd mladé generace v Praze 1936 

 1

55,-

160f

Congres SID  -Bratislava 1938 

 1

55,-

 

Odbory, pracovní tématika po roce 1945

     

180

ČSR- Za krásu vlasti 1945-1955

 1

45,-

sokolsjezd48

191

ROH - III. sjezd  spotřební průmysl

 1

35,-

192

Inspekce bezpečnosti práce Ústí nad Labem

 1

45,-

193

Odznak solidarity VIET-NAM

 1

45,-

 

Doprava

     

194b

ČSA  2 000 000 km bez nehody

1

1295,-

194c

ČSA  3 000 000 km bez nehody

1

1295,-

196b

Jezdím bez nehod - miniatura

 

1

25,-

197a

50 000 km bez nehod

 

1

135,-

198

Čepicový odznak - železničář ČSR

 

1

245,-

 

Vzorný a zasloužilý pracovník

     
200c Nejlepší pracovník dopravy - železniční doprava 1 245,-
201a Za zásluhy o hlavní město Prahu

 

1 250,-
201b Za rozvoj okresu Ústí nad Orlicí + malá stužka

1 165,-
201d Za zásluhy o rozvoj okresu Ústí nad Orlicí + malá stužka 1 135,-
202a Tiskové podniky KSČ - vzorný pracovník 1 65,-
202b Za budování středočeského kraje 1 65,-
202e Důl Zdeněk Nejedlý - budovatel dolu 1 35,-
203b Nejlepší pracovník hutnictví a těž.strojírenství - miniatura 1 25,-
203g Hvězda za obětavou práci - VHJ STS OZS 1 185,-
204b Vzorný pracovník závodu 1 45,-

204f

Pracovník Transgas - účastník výstavby plynovodu  

1 155,-

 

SČPB -protifaš.bojovníci

     
205 Zasloužilý bojovník proti fašismu - zlatá záslužná medaile. 1 225,-
206 Zasloužilý bojovník proti fašismu - stříbrná záslužná medaile. 1 225,-

 

SČSP-  Svaz čs-sovětské přátelství

     

231

SČSP - 50 let SSSR  1917 -1967

 1

35,-

 

Svaz žen

     
239 MDŽ 1 35,-

 

ČSM, SSM

     

243

 SSM    Za rozvoj práce s knihou  - záslužný odznak, Ag stupeň 1 55,-

244

 SSM    Za rozvoj práce s knihou  - záslužný odznak, Ag stupeň 1 45,-
250c SZM - Členský odznak

 

1 15,-
253 SSM - 30 let 1 5,-
255 SSM  MěV  Plzeň  -akce Brontosaurus 1 30,-
256 SSM  -akce Brontosaurus 1 55,-

 

PO SSM

     
261b  PO ČSM - 15 let, výroční odznak 1 25,-
261d  PO SSM - 25 let organizace 1 20,-
261f  PO SSM - 30 let organizace 1 20,-
264a  PO SSM 1 25,-
264b  PO SSM 1 25,-
264c  PO SSM 1 25,-

270b

PO SSM - Mladý přírodovědec I. stupeň

 1

30,-

272b

PO SSM - Mladý budovatel - stará verze

 1

30,-

 

Mládežnické hnutí

     
280x  VI.světový festival mládeže Moskva 1 40,-
280a  VII.světový festival mládeže 1959 1 40,-
280b  VII.světový festival mládeže 1959 - setkání na Řípu 1 40,-
280c  VII.světový festival mládeže 1959 - setkání na Řípu 1 40,-
281a  VIII.světový festival mládeže 1962  Helsinky 1 30,-
281b  VIII.světový festival mládeže 1968 - setkání na Řípu 1 40,-

282

XII. SFMS Moskva 1985  - účastnický odznak

 

 1

10,-

283

284

285

 X. světový festival mládeže

XI. světový festival mládeže CUBA 1978

XII.X. světový festival mládeže Moskva 1985

1

1

1

10,-

15,-

20,-

286a

XI. světový festival mládeže CUBA 1978

 

 1

25,-

286b

Světový festival mládeže

 

 1

25,-

287

XII. SFMS Moskva 1985  - účastnický odznak

 1  kus

35,-

288  Sjezd demokratické mládeže Praha 1947 1 65,-
289a  Sjezd demokratické mládeže Praha 1947 1 kus 35,-
289b Mezinárodní den studentstva 1 35,-
289c Mezinárodní den studentstva 1 30,-
289d Mezinárodní den studentstva Praha 1946 1 35,-
290 Mezinárodní svaz studentstva - Sanatorium Peking 1 45,-
291 Mezinárodní svaz studentstva - Sanatorium Peking 1 15,-
300 Junácký pamětní odznak - Svojsík 1 220,-

 

Politické oslavy, události

     
320a Únor 1948-1968 1 30,-
321c 1.Máj 1951 1 35,-
321d 1.Máj 1952 1 35,-
321f 1.Máj 1954 1 35,-
323a 30 let ČSSR 1 15,-
323b 30 let ČSSR 1 15,-
323c 50 let samostatného státu  1918-1968 1 15,-

 

Politické strany, sdružení

     
352c Odznak baráčníků - výroční odznak           1 35,-
356

Svaz invalidů - členský odznak

 1

25,-

 

Myslivost, rybářství, jezdectví

     
363

Myslivecký odznak - ČSMS Klub chov.lov.španělů

ulomený úchyt

 1

35,-

365

Myslivecký odznak - ČSMS - odchyt zvěře

 1

25,-

 

Osobnosti

     
391 Štefan Moyses 1797 - 1947       1 85,-
397 Jan Amos Komenský - Uherskobrodské dny  1 30,-
400 Štúrov Zvolen  1 35,-

 

Místopis

     

 420b

 Za Prahu krásnější 1963 25,-

 

Kultura

     
573 Festival pěvecké obce československé v Praze 1934  1 45,-
474 Národní divadlo - 100 let

 

 1 145,-
475 Jiráskův Hronov 1933 - Hraničáři  1 30,-
476 Jiráskův Hronov 1939  1 35,-
477 Jiráskův Hronov 1941  1 55,-
480 ÚMDOČ 1886 - 1946

 ( Ústřední Matice divadelního ochotnictva československého)

 1 35,-
484 Den osvěty       1 75,-

485

Kosmos míru - Věda lidstvu - Praha 1971

 1

35,-

 

Školství

     

506

Socialistická akademie -  věda lidu, absolventský odznak

 1

40,-

 

Výstavy

     
526 Hospodářsko-průmyslová výstava Jaroměř 1920  1 45,-
531 Slovanská zemědělská výstava v Praze 1848  1 55,-
532 Strojírenský veletrh Brno 1962  1 35,-
533 Strojírenský veletrh Brno 1962  1 35,-
534 Strojírenský veletrh Brno 1966  1 35,-
535 Strojírenský veletrh Brno 1969  1 35,-
536 Strojírenský veletrh Brno 1974  1 35,-
537 Strojírenský veletrh Brno  1 20,-
538 Strojírenský veletrh Brno  1 20,-

 

Nezařazeno

     
556 PRAGA S5 T2  1 35,-
557 ŠKODA 1905

dolepený špendlík

 1 25,-
558 Zahájení provozu metra 1974

 

 1 30,-
 

 

           
 

 

           
 

 

            
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           

zpět na hlavní stránku

PODMÍNKY PRODEJE ZDE !!!