4b) Mince  EVROPA - Nýmecko

  tel.723344121  mince.bankovky@seznam.cz                poslednÝ revize :  24.1.2022 

 

Druh

Kvalita

 Cena

  PODM═NKY PRODEJE ZDE !!!                                        zpýt na hlavnÝ strßnku

 

 Nýmecko     a) cÝsa°stvÝ

 

 

 

1a Nýmecko,  1 Pfennig 1875 ?,  malř znak -1/2- 65,-
1b Nýmecko,  1 Pfennig 1888 A, Berlin, malř znak 1/1- 120,-
1c Nýmecko,  1 Pfennig 1889 A, Berlin, velkř znak -1/1- 95,-
1d Nýmecko,  1 Pfennig 1889 E, MuldenhŘtten, malř znak -1/1- 95,-
2a Nýmecko,  1 Pfennig 1900 E, MuldenhŘtten 1/1 95,-
2c Nýmecko,  1 Pfennig 1906 E, MuldenhŘtten -1/1 75,-
2d Nýmecko,  1 Pfennig 1907 A, Berlin 1/1 65,-
2e Nýmecko,  1 Pfennig 1908 A, Berlin 1/1 65,-
3a Nýmecko,  1 Pfennig 1911 A, Berlin 1/1 65,-
3b Nýmecko,  1 Pfennig 1912 A, Berlin 1/1 65,-
3c Nýmecko,  1 Pfennig 1912 A, Berlin 1/1 65,-
10a Nýmecko,  2 Pfennig 1874 A, Berlin 1/1- 65,-
10b Nýmecko,  2 Pfennig 1874, B  Hannover 1/1- 135,-
11c ,Nýmecko,  2 Pfennig 1875 C,  Frankfurt 1/1- 65,-
12e Nýmecko,  2 Pfennig 1876 E  MuldenhŘtten 2/3 15,-
13 Nýmecko,  2 Pfennig 1877 A  Berlin -1/1- 35,-
16a Nýmecko,  2 Pfennig 1912 A  Berlin 1/1 45,-
18a Nýmecko,  2 Pfennig 1915 A  Berlin 1/1 45,-
19a Nýmecko,   5 Pfennig  1875 A,  Berlin -1/1- 55,-  
19c Nýmecko,   5 Pfennig  1876 D,  MŘnchen -1/1- 75,-
19g Nýmecko,   5 Pfennig  1894 A,  Berlin  1/1- 40,-
20a Nýmecko,   5 Pfennig  1897 A  Berlin 1/1 45,-  
20d Nýmecko,   5 Pfennig  1897 D  MŘnchen 1/1 55,-
23a Nýmecko,   5 Pfennig  1900 A Berlin 1/1 40,-
24a Nýmecko,   5 Pfennig  1906 A Berlin 1/1 40,-  
24d Nýmecko,   5 Pfennig  1906 D  MŘnchen 1/1 45,-
26a Nýmecko,   5 Pfennig  1908 A Berlin 1/1 55,-
26d Nýmecko,   5 Pfennig  1908 F Stuttgart 1/1 55,-
28a Nýmecko,   5 Pfennig  1912 A Berlin +1/1+ 45,-
28d Nýmecko,   5 Pfennig  1915 D Berlin +1/1+ 45,-
29a Nýmecko,   5 Pfennig  1917  Berlin 1/1 30,-
29b Nýmecko,   5 Pfennig  1920 A  Berlin 1/1 30,-
30a Nýmecko,   10 Pfennig  1875 ? 2/3 25,-
32a Nýmecko,   10 Pfennig  1900 A   Berlin 1/1 75,-
32d Nýmecko,   10 Pfennig  1900 D   MŘnchen 1/1 55,-
33a Nýmecko,   10 Pfennig  1901 F  Stuttgart 1/1 155,-
34a Nýmecko,   10 Pfennig  1905 A  Berlin 1/1 50,-
34a Nýmecko,   10 Pfennig  1906 A,  Berlin 1/1 45,-  
34c Nýmecko,   10 Pfennig  1906 F,  Stuttgart 1/1 50,-
35a Nýmecko,   10 Pfennig  1907 A  Berlin 1/1 40,-
35d Nýmecko,   10 Pfennig  1907 D  MŘnchen 1/1 50,-
36a Nýmecko,   10 Pfennig  1911 G 1/1 55,-
37a Nýmecko,   10 Pfennig  1913 A  Berlin 1/1 40,-
40 Nýmecko,   10 Pfennig  1916  Berlin

Fe

1/1 30,-
41 Nýmecko,   10 Pfennig  1917  D  MŘnchen

Fe

1/1 30,-

 

Anhalt

 

 

 

100a ANHALT,  1 tolar 1861 A

 Ag

1/1 4250,-

 

  Bßdensko

 

 

 

101b BADEN,  2 Gulden 1847,  Leopold I.

 Ag

1/1 3950,-
101c BADEN,  2 Mark 1906.

 Ag

1/1 1150,-

 

Bavorsko

 

 

 

102a

BAVORSKO,  6 kreuzer 1813,  Maximilian Josef

 Ag,

 

255,-

102b

BAVORSKO,  1/2 tolarovß medaile 1748,  Karel VI.

 Ag, zahlazenß stopa

 

595,-

102c

BAVORSKO,  1 tolar 1765,  Maxmilian Josef

 Ag,

 

1495,-

102d

BAVORSKO,  1 tolar 1781,  Maxmilian Josef

 Ag,

 

1670,-

103d

BAVORSKO,  2 Gulden 1855,  Maximilian II.

 Ag, Madona

1/1

4250,-

103f

BAVORSKO,  5 Mark 1888 D,  Otto

 Ag, starř malř znak !, vzßcnß!

1/1

8950,-

 

 Brandenburg

 

 

 

104a BRANDENBURG - ANSPACH,  batzen 1534,   Georg

 Ag

-1/1- 1695,-

 

Hamburg

 

 

 

106a HAMBURG,  8 schilling 1727,   Karel VI.

 Ag

1/1 1395,-

 

Frankfurt nad Mohanem

 

 

 

105a FRANKFURT,   1 Gulden  1844

 Ag

1/1 2155,-

 

  L▄BECK

 

 

 

108a L▄BECK,  32 Schilling 1797

 Ag,

1/1 4480,-

 

 PruskÚ krßlovstvÝ

 

 

 

110a

PRUSKO, 1 Tolar  1785 A, Friderik

 Ag

-1/1-

2150,-

114a PRUSKO,  2 Mark  1888 A R!

P¨vodný ra×ba z leÜtýnřch razidel, drobnÚ rysky, vzßcnß ra×ba

0/0 4550,-
115a PRUSKO,  3 Mark  1911 A,  Univerzita Breslau 1/1 1795,-
116b PRUSKO,  5 Mark  1874 A 1/1 1150,-
117x PRUSKO,  HracÝ znßmka SPIEL MARK

WER WAGT GEWINNT

portrÚt Friedrich Wilhelm III.

-1/1- 110,-

 

Sasko

 

 

 

119a SASKO, Friedrich III, Johann a Georg, GroÜ (1508 - 1511)

 Ag, 

-1/1- 1495,-
120a SASKO,   1 tolar 1854,  Friedrich August II.

vřtý×kovř tolar

 Ag, 

1/1 5450,-
120b SASKO,   3 mark 1910,  Ernst a Feodora

 Ag, 

1/1 2690,-
120c SASKO,   5 mark 1875 E,  Albert

 Ag, 

-1/1- 1550,-
120d SASKO,   5 mark 1876 E,  Albert

 Ag, 

-1/1- 1550,-
120e SASKO -  Vřmar - Eisenach,  5 mark 1908,  univerzita Jena, Wilhelm Ernst

 Ag, 

1/1 5950,-

 

   Schleswick - Holstein

 

 

 

124a SCHLESWICK - HOLSTEIN,  1/16 tolar 1599

 Ag

1/1 2150,-

 

    Schwarzburg Sondershausen

 

 

 

125a SCHWARZBURG SONDERSHAUSEN,  2 mark 1896, Karl GŘnther

 Ag,

-1/1- 2495,-

 

    WŘrttemberg

 

 

 

126h WRTTEMBERG,   3 mark 1911 F,   Wilhelm II. a Charlotte

 Ag,

1/1 1395,-
126i WRTTEMBERG,   3 mark 1911 F,   Wilhelm II. a Charlotte

 Ag,

1/1 1250,-

 

Nýmecko       po roce 1921

 

 

  Vřmarskß republika

207 Nýmecko,   1 Reichspfennig  1929 A  Berlin 1/1 25,-
209 Nýmecko,   1 Reichspfennig  1930 A  Berlin 1/1 25,-
210 Nýmecko,   1 Reichspfennig  1931 E  MuldenhŘtten 1/1- 25,-
212 Nýmecko,   1 Reichspfennig  1935  D  MŘnchen 1/1 25,-
213 Nýmecko,   1 Reichspfennig  1936 A  Berlin 1/1 40,-
221 Nýmecko,   2 Rentenpfennig  1924 A  Berlin 1/1 40,-  
222 Nýmecko,   2 Rentenpfennig  1924 F  Stutgart 1/1 50,-  
242 Nýmecko,   5 Reichspfennig  1925 A   Berlin 1/1 30,-  
243 Nýmecko,   5 Reichspfennig  1926 A   Berlin 1/1 30,-  
255 Nýmecko,   10 Rentenpfennig  1924 A  Berlin 1/1 25,-
256 Nýmecko,   10 Rentenpfennig  1924 F  Stuttgart 1/1 30,-
258 Nýmecko,   10 Rentenpfennig  1924 J  Hamburg 1/1 30,-

272

Nýmecko,   3 Reichsmark  1925 J,   p°Ýsaha

  Ag

1/1

1940,-

273a

Nýmecko,   3 Reichsmark  1929 A,  vzducholo´ Graf Zeppelin

  Ag

1/1

2395,-

273b

Nýmecko,   3 Reichsmark  1929 D,  vzducholo´ Graf Zeppelin

  Ag

1/1

2495,-

274

Nýmecko,   3 Reichsmark  1929 E,  Lessing

  Ag

1/1

2150,-

275a

Nýmecko,   3 Reichsmark  1929 A,  Hindenburg

  Ag

1/1

1590,-

275b

Nýmecko,   3 Reichsmark  1929 F,  Hindenburg

  Ag

1/1

1590,-

276a

Nýmecko,   3 Reichsmark  1930 A,  orel

  Ag

1/1

1995,-

276b

Nýmecko,   3 Reichsmark  1930 A,  orel

  Ag

1/1

1950,-

277

Nýmecko,   5 Reichsmark  1927 D,  dub

  Ag

1/1

3950,-

 

     Nýmecko       po roce 1933

 

 

   T°etÝ °ÝÜe

323 Nýmecko,   5 Reichspfennig  1938 A  Berlin 1/1 45,-
324 Nýmecko,   5 Reichspfennig  1938 J  Hamburg 1/1 45,-

 

Gda˛sk

 

 

 

402 Gda˛sk,   10 Pfennig  1923 1/1 225,-

 

Nýmecko  - BRD

 

 

 

500 Nýmecko,   1 Pfennig  1949 D

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 35,-
501 Nýmecko,   1 Pfennig  1967 F  Stuttgart

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

1/1 20,-
502 Nýmecko,   1 Pfennig  1969 G 1/1 20,-  
503 Nýmecko,   1 Pfennig  1975 F  Stuttgart 1/1 20,-  
504 Nýmecko,   1 Pfennig  1976 F  Stuttgart 1/1 20,-  
505 Nýmecko,   1 Pfennig  1978 D 1/1 20,-  
506 Nýmecko,   1 Pfennig  1981 D 1/1 20,-  
507 Nýmecko,   1 Pfennig  1982 G 1/1 20,-  
508 Nýmecko,   1 Pfennig  1984 J 1/1 20,-  
509 Nýmecko,   1 Pfennig  1984 G 1/1 20,-  
510 Nýmecko,   1 Pfennig  1985 D 1/1 20,-  
511 Nýmecko,   1 Pfennig  1989 D 1/1 20,-  
512 Nýmecko,   1 Pfennig  1990 D 1/1 20,-  
513 Nýmecko,   1 Pfennig  1990 G 1/1 20,-  
520 Nýmecko,   2 Pfennig  1971 D 1/1 20,-
521 Nýmecko,   2 Pfennig  1973 G 1/1 20,-  
522 Nýmecko,   2 Pfennig  1975 F 1/1 20,-  
523 Nýmecko,   2 Pfennig  1980 G 1/1 20,-  
524 Nýmecko,   2 Pfennig  1983 J 1/1 20,-  
525 Nýmecko,   2 Pfennig  1989 D 1/1 20,-  
526 Nýmecko,   2 Pfennig  1992 D 1/1 20,-  
527 Nýmecko,   2 Pfennig  1994 F 1/1 20,-  
530 Nýmecko,   5 Pfennig  1950 F  Stuttgart 1/1 40,-
531 Nýmecko,   5 Pfennig  1950 D 1/1 40,-  
532 Nýmecko,   5 Pfennig  1950 G 1/1 40,-  
533 Nýmecko,   5 Pfennig  1950 J 1/1 40,-  
534 Nýmecko,   5 Pfennig  1977 D 1/1 20,-  
535 Nýmecko,   5 Pfennig  1977 F 1/1 20,-  
536 Nýmecko,   5 Pfennig  1978 J 1/1 20,-  
537 Nýmecko,   5 Pfennig  1989 D 1/1 20,-  
538 Nýmecko,   5 Pfennig  1991 D 1/1 20,-  
550 Nýmecko,   10 Pfennig  1949 J  velkÚ

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 55,-
551 Nýmecko,   10 Pfennig  1949 J  malÚ

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 55,-  
552 Nýmecko,   10 Pfennig  1949 F

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 55,-  
553 Nýmecko,   10 Pfennig  1950 D 1/1 45,-
554 Nýmecko,   10 Pfennig  1950 G 1/1 45,-  
555 Nýmecko,   10 Pfennig  1950 J 1/1 45,-  
556 Nýmecko,   10 Pfennig  1950 F 1/1 45,-  
557 Nýmecko,   10 Pfennig  1968 J 1/1 45,-  
558 Nýmecko,   10 Pfennig  1971 F 1/1 25,-  
559 Nýmecko,   10 Pfennig  1972 D 1/1 25,-  
560 Nýmecko,   10 Pfennig  1972 F 1/1 25,-  
561 Nýmecko,   10 Pfennig  1975 F 1/1 20,-  
562 Nýmecko,   10 Pfennig  1978 D 1/1 20,-  
563 Nýmecko,   10 Pfennig  1978 F 1/1 20,-  
564 Nýmecko,   10 Pfennig  1978 G 1/1- 20,-  
565 Nýmecko,   10 Pfennig  1978 J 1/1 20,-  
566 Nýmecko,   10 Pfennig  1979 D 1/1 20,-  
567 Nýmecko,   10 Pfennig  1979 G 1/1 20,-  
568 Nýmecko,   10 Pfennig  1980 F 1/1 20,-  
569 Nýmecko,   10 Pfennig  1980 J 1/1 20,-  
570 Nýmecko,   10 Pfennig  1981 F 1/1 20,-  
571 Nýmecko,   10 Pfennig  1981 J 1/1 20,-  
572 Nýmecko,   10 Pfennig  1982 F 1/1 20,-  
580 Nýmecko,   10 Pfennig  1988 F 1/1 20,-  
581 Nýmecko,   10 Pfennig  1988 G 1/1 20,-  
582 Nýmecko,   10 Pfennig  1989 D 1/1 20,-  
583 Nýmecko,   10 Pfennig  1989 F 1/1 20,-  
584 Nýmecko,   10 Pfennig  1989 J 1/1 20,-  
585 Nýmecko,   10 Pfennig  1990 D 1/1 20,-  
586 Nýmecko,   10 Pfennig  1990 F 1/1 20,-  
590 Nýmecko,   10 Pfennig  1991 D 1/1 20,-  
591 Nýmecko,   10 Pfennig  1991 F 1/1 20,-  
591 Nýmecko,   10 Pfennig  1991 G 1/1 20,-  
592 Nýmecko,   10 Pfennig  1992 D 1/1 20,-  
593 Nýmecko,   10 Pfennig  1994 J 1/1 20,-  
594 Nýmecko,   10 Pfennig  1995 F 1/1 20,-  
595 Nýmecko,   10 Pfennig  1995 J 1/1 20,-  
596 Nýmecko,   10 Pfennig  1996 F 1/1 20,-  
600 Nýmecko,   50 Pfennig  1949 D

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 55,-
601 Nýmecko,   50 Pfennig  1949 F

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 40,-  
602 Nýmecko,   50 Pfennig  1949 G

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 55,-  
603 Nýmecko,   50 Pfennig  1949 J

BANK DEUTSCHER LNDER

1/1 55,-  
604 Nýmecko,   50 Pfennig  1950 F

 

1/1 40,-
605 Nýmecko,   50 Pfennig  1950 J 1/1 40,-  
606 Nýmecko,   50 Pfennig  1972 J 1/1 30,-  
607 Nýmecko,   50 Pfennig  1980 D 1/1 30,-  
608 Nýmecko,   50 Pfennig  1980 G 1/1 30,-  
609 Nýmecko,   50 Pfennig  1990 D 1/1 30,-  
610 Nýmecko,   50 Pfennig  1990 J 1/1 30,-  
620 Nýmecko,   1 Mark  1950 F 1/1 50,-
621 Nýmecko,   1 Mark  1960 J 1/1 45,-  
623 Nýmecko,   1 Mark  1967 D 1/1 40,-  

640

Nýmecko,   10 Euro  2006   Drß×´any

Ag

0/0

385,-

641

Nýmecko,   10 Euro  2006   MS  fotbal

Ag

0/0

385,-

642

Nýmecko,   10 Euro  2006  

Ag

0/0

385,-

643

Nýmecko,   10 Euro  2006   sv. Al×býta

Ag

0/0

385,-

650

Nýmecko,   20 Euro  2018   Behrens

0/0

730,-

 

Nýmecko  - NDR

 

 

( 1949 - 1990 )

801

 Nýmecko,  1 Pfennig 1950 A

 

1/1

30,-

802

 Nýmecko,  1 Pfennig 1952 A

 

1/1

20,-

803

 Nýmecko,  1 Pfennig 1953 A

 

1/1

45,-

 

804

 Nýmecko,  1 Pfennig 1953 E

 

1/1

40,-

 

805

 Nýmecko,  1 Pfennig 1960 A

 

1/1

20,-

 

806

 Nýmecko,  1 Pfennig 1961 A

 

1/1

20,-

 

807

 Nýmecko,  1 Pfennig 1962 A

 

1/1

20,-

 

808

 Nýmecko,  1 Pfennig 1963 A

 

1/1

20,-

 

809

 Nýmecko,  1 Pfennig 1964 A

 

1/1

20,-

 

810

 Nýmecko,  1 Pfennig 1965 A

 

1/1

120,-

 

810

 Nýmecko,  1 Pfennig 1968 A

 

1/1

20,-

 

811

 Nýmecko,  1 Pfennig 1975 A

 

1/1

20,-

 

812

 Nýmecko,  1 Pfennig 1977 A

 

1/1

20,-

 

813

 Nýmecko,  1 Pfennig 1978 A

 

1/1

20,-

 

814

 Nýmecko,  1 Pfennig 1979 A

 

1/1

20,-

 

815

 Nýmecko,  1 Pfennig 1980 A

 

1/1

20,-

 

816

 Nýmecko,  1 Pfennig 1981 A

 

1/1

20,-

 

817

 Nýmecko,  1 Pfennig 1982 A

 

1/1

20,-

 

818

 Nýmecko,  1 Pfennig 1983 A

 

1/1

20,-

 

819

 Nýmecko,  1 Pfennig 1984 A

 

1/1

20,-

 

820

 Nýmecko,  1 Pfennig 1985 A

 

1/1

20,-

 

821

 Nýmecko,  1 Pfennig 1986 A

 

1/1

20,-

 

822

 Nýmecko,  1 Pfennig 1987 A

 

1/1

20,-

 

823

 Nýmecko,  1 Pfennig 1988 A

 

1/1

20,-

 

824

 Nýmecko,  1 Pfennig 1989 A

 

1/1

20,-

 

831

 Nýmecko,  5 Pfennig 1949 A

 

1/1

30,-

 

832

 Nýmecko,  5 Pfennig 1950 A

 

1/1

45,-

 

833

 Nýmecko,  5 Pfennig 1952 A

 

1/1

50,-

 

834

 Nýmecko,  5 Pfennig 1952 E

 

1/1

90,-

 

836

 Nýmecko,  5 Pfennig 1953 E

 

1/1

75,-

 

837

 Nýmecko,  5 Pfennig 1968 A

 

1/1

20,-

 

838

 Nýmecko,  5 Pfennig 1972 A

 

1/1

20,-

 

839

 Nýmecko,  5 Pfennig 1975 A

 

1/1

20,-

 

840

 Nýmecko,  5 Pfennig 1978 A

 

1/1

20,-

 

841

 Nýmecko,  5 Pfennig 1979 A

 

1/1

20,-

 

842

 Nýmecko,  5 Pfennig 1980 A

 

1/1

20,-

 

843

 Nýmecko,  5 Pfennig 1981 A

 

1/1

20,-

 

844

 Nýmecko,  5 Pfennig 1983 A

 

1/1

20,-

 

845

 Nýmecko,  5 Pfennig 1988 A

 

1/1

20,-

 

850

 Nýmecko,  10 Pfennig 1948 A

 

1/1

45,-

851

 Nýmecko,  10 Pfennig 1949 A

 

1/1

40,-

 

852

 Nýmecko,  10 Pfennig 1950 A

 

1/1

40,-

 

853

 Nýmecko,  10 Pfennig 1950 E  R!

 

1/1

245,-

854

 Nýmecko,  10 Pfennig 1952 A

 

1/1

50,-

855

 Nýmecko,  10 Pfennig 1952 E

 

1/1

115,-

 

856

 Nýmecko,  10 Pfennig 1963 A

 

1/1

25,-

 

857

 Nýmecko,  10 Pfennig 1965 A

 

1/1

25,-

 

858

 Nýmecko,  10 Pfennig 1967 A

 

1/1

25,-

 

859

 Nýmecko,  10 Pfennig 1968 A

 

1/1

25,-

 

860

 Nýmecko,  10 Pfennig 1970 A

 

1/1

25,-

 

861

 Nýmecko,  10 Pfennig 1971 A

 

1/1

25,-

 

862

 Nýmecko,  10 Pfennig 1973 A

 

1/1

25,-

 

862

 Nýmecko,  10 Pfennig 1978 A

 

1/1

25,-

 

863

 Nýmecko,  10 Pfennig 1979 A

 

1/1

25,-

 

864

 Nýmecko,  10 Pfennig 1980 A

 

1/1

25,-

 

865

 Nýmecko,  10 Pfennig 1981 A

 

1/1

25,-

 

866

 Nýmecko,  10 Pfennig 1982 A

 

1/1

25,-

 

867

 Nýmecko,  10 Pfennig 1983 A

 

1/1

25,-

 

868

 Nýmecko,  10 Pfennig 1989 A

 

1/1

25,-

 

870

 Nýmecko,  20 Pfennig 1969

 

1/1

25,-

871

 Nýmecko,  20 Pfennig 1971

 

1/1

25,-

872

 Nýmecko,  20 Pfennig 1981 A

 

1/1

45,-

 

873

 Nýmecko,  20 Pfennig 1982 A

 

1/1

45,-

 

874

 Nýmecko,  20 Pfennig 1983 A

 

1/1

45,-

 

875

 Nýmecko,  20 Pfennig 1984 A

 

1/1

45,-

 

881

 Nýmecko,  50 Pfennig 1958 A

 

1/1

95,-

 

882

 Nýmecko,  50 Pfennig 1968 A

 

1/1

25,-

 

883

 Nýmecko,  50 Pfennig 1971 A

 

1/1

25,-

 

884

 Nýmecko,  50 Pfennig 1972 A

 

1/1

25,-

 

885

 Nýmecko,  50 Pfennig 1973 A

 

1/1

30,-

 

886

 Nýmecko,  50 Pfennig 1979 A

 

1/1

30,-

 

887

 Nýmecko,  50 Pfennig 1980 A

 

1/1

65,-

 

888

 Nýmecko,  50 Pfennig 1981 A

 

1/1

30,-

 

889

 Nýmecko,  50 Pfennig 1982 A

 

1/1

25,-

 

890

 Nýmecko,  50 Pfennig 1983 A

 

1/1

25,-

 

891

 Nýmecko,  1 Mark 1956 A

 

1/1

40,-

892

 Nýmecko,  1 Mark 1977 A

 

1/1

40,-

893

 Nýmecko,  1 Mark 1978 A

 

1/1

40,-

894

 Nýmecko,  2 Mark 1977 A

 

1/1

40,-

895

 Nýmecko,  5 Mark 1969  20 let DDR

 

1/1

60,-

896

 Nýmecko,  5 Mark 1971 A  Berlin

 

1/1

55,-

897

 Nýmecko,  5 Mark 1971 A  Berlin

 

1/1

55,-

   zpýt na hlavnÝ strßnku

 PODM═NKY PRODEJE ZDE !!!