Začínáme se sbírkou vyznamenání

    Pro četné dotazy jsem zde shrnul několik poznatků pro vytváření sbírky.

1)     Literatura je velice omezená. K dispozici sběratelům je soupis L.Sukeník, V.Novotný : Československá vyznamenání 1918 - 1948 a II.díl Československé a české řády a vyznamenání. Nejnovější vydání bylo vydáno v roce 2011. Jde však pouze o základní popis a stanovení cen je u některých položek značně problematické.  Tento katalog lze objednat u vydavatele na adrese : http://novotny.numismatika.sweb.cz/

2)   Vymezení rozsahu sbírky :  Pouze státní dekorace a vyznamenání, nebo s různými doplňky ? ( etue a krabičky, doklady a dekrety,...). V současné době mnoho sběratelů přechází od dřívějšího sbírání dekorací bez doplňků ke sbírání s veškerými doplňky. Tento systém je až překvapivě finančně náročný, protože právě doplňky nebyly často dochovány nebo uděleny. Ještě v nedávné době o dekret nikdo neprojevoval zájem. Rovněž miniatury špendlíkového typu byly na okraji zájmu. Dnes je situace zcela opačná. Je jasně vidět, že právě těchto doplňků je na sběratelském trhu velice málo.

3)   Zachovalost. Každý sběratel požaduje co nejzachovalejší exemplář pro svou sbírku. Nejvíce problémů je většinou u stuhy. Je někdy až nemožné sehnat ji opravdu netknutou, protože dekorace byly používány. Například některé stuhy plukovních medailí jsou kráceny přímo z výroby. Koupi medaile bez stuhy v naději, že se později sežene opravdu nedoporučuji. Dalším problémem je i setření původního postříbření nebo patinování u samotné medaile, ale to není tak časté jako například poškození smaltů.

4)   Cena. Je především daná typem dekorace, doplňky a zachovalostí. Můžeme obecně konstatovat, že ceny u všech typů  mimo nejběžnějších jdou strmě nahoru. Zejména plukovní medaile udělaly opravdu krok vpřed. Rovněž některé méně četné socialistické dekorace jsou oceněny velikou částkou. Stačilo několik článků o jejich počtu a ocenění nedalo na sebe dlouho čekat. Nejhorší pro sběratele je, že tento vývoj pochopili i různí investoři, kterým tento vývoj umožňuje daleko vyšší zisk než běžný úrok v bance a tím se dostávají ceny sběratelského materiálu ještě výše.Velký skok cen se stal rovněž u řádových doplňků z důvodů jejich velice malého počtu. Některé miniatury se běžně pohybují kolem 200 Kč a cena jakéhokoliv dekretu nebo dokladu stále stoupá. Je třeba si uvědomit, že některých dekorací bylo uděleno málo ( např. plukovní medaile ) a zájem o faleristiku neustále roste. 

    ČSR - Federace starých bojovníků FIDAC

       

    ČSR- 2.národní odboj N35

       

   ČSR - Za věrnost a brannost N42

        

   ČSR - Dobrovolci v Itálii  N78

        

        Několik dalších poznámek a postřehů :

a) Některé řády byly vydány i v několika verzích, což je zaviněno zadáním výroby různým firmám ( např. KARNET-KYSELÝ, ZUKOV, MINCOVŇA KREMNICA,..) Odlišují se například barvou použitého kovu, druhem číslování, umístěním značek a puncováním. Rovněž každý výrobce použil i svou odlišnou etuji. Určité typy dekorací byly udíleny po dlouhou dobu a proto se odlišují i typem připínání. V 60.letech se přechází z tradičního jehlového na špendlíkový typ připínání.

b) Doklady k dekoracím se mnohdy markantně liší. Někdy bylo vydáno jen pozvání k převzetí, nebo povolení ke koupi. Jindy měl dekorovaný pouze výpis s rozkazem o udělení. Samotné klasické doklady, průkazy a dekrety byly předávány jen k některým typům.

    ČSSR - Řád práce, N129

       

      Za zásluhy o výstavbu Ag   N131

       

   Za pracovní obětavost,, Cu stupeň  N156

        

   Dukelská pamětní medaile  N169

        

   Ukázka řádových doplňků :

a) Stužka našívací na uniformu bez špendlíkového uchycení

b) Stužka připínací se špendlíkovým uchycením ( dávaná současně jako druhá stužka k moderním řádům)

c) Originální etuje ( většinou s vyraženým označením typu řádu, nebo státním znakem )

d) Řádové jehlové miniatury

e) Doklady k dekoracím - dekret, průkaz, potvrzení o převzetí,...

 

 zpět na hlavní stránku