Problémy v nejstarší české numismatice

 

    V současné době každý sběratel zabývající se platidly z počátku českého státu musí řešit hned několik problémů :

1.      Katalogy a soupisy různých autorů jsou mnohdy překonané dalším množstvím typů odhalených v nových nálezech.

2.      Vyobrazení je provedeno velmi nepřesně pomocí pérovek. Současná technika umožňuje perfektní velkoplošné vyobrazení. Výborná v tomto ohledu je práce J.Háskové – Pražské groše 1300-1526, Chaurova sbírka, ČNS a NM Praha 1991. Je nesporné, že tento styl zpracování se odrazí i na ceně. Ale vyobrazení pomocí pérovek by  postrádalo smysl.

3.      Různí autoři odhalují další a další typy podle různých kritérií. Pražské groše jsou rozlišeny jednou podle koruny, podruhé pole lva, nebo podle rozdělovacích znamének. Jako další rozlišení se uvádí často tvar písmen, jejich obrácení, rubní znaménka,…..Do soupisů jsou zahrnuty ražby problematické – nezřetelné, nedoražené, poškozené nebo pouze fragmenty mincí.

4.      Mnohé nálezy jsou zpracovány nedůsledně, s chybami a především podle různých kritérií. Mnohdy chybí statistické zpracování a nebo jsou zahrnuty i problematické kusy. ( nezřetelné, nedoražené, fragmenty ). Nejhorší je, že k mnohým se nelze vrátit pro jejich současný již neúplný stav. 

5.      Ve starých soupisech jsou mnohdy typy s kterými se nikdo nikdy nesetkal a tyto problémy jsou  přenášeny následně dalšími autory. Často jsou přenášeny i zavádějící pérovky těchto typů. S ověřením existence mince se však málokdo zabývá.

6.      Celá škála různých hypotéz současných numismatiků vnáší do určení ještě větší chaos než je. Mincovna v Písečnici, nebo technologické odhalení další doražby. Nejhorší je, že v případě, že nejsou vyvráceny s patřičným důrazem a především publikovány, jsou brány jako fakt. Následně je uvádí další autor a řetězec omylů je uveden do života.

     
               Denár velkého střížku Břetislav I. C313 Š148a

                     postava s křížkem / pták 

  Brakteát  Václav II.( 1278-1305 ) C996

    dvě korunované hlavy a nad nimi tři věže

  Brakteát  Přemysl Otakar II.( 1253-1278 )  C987

          orlice nad korunovanou hlavou

    Denár Vladislav C532 Š480a Sv.Václav / dvě sedící ženy 

            varianta 2 hvězdy u štítu

            

        V počátcích mého sběratelského úsilí jsem měl možnost nahlédnout do sbírky jednoho z našich předních numismatiků denárového období Ing.Dr.Františka Cacha. Sbírka byla již tehdy opatřena prvotřídními fotografiemi, které pravidelně doplňoval jeho bratr Jiří. Bohužel doba vzniku jeho soupisů ( Nejstarší české mince I,II,III ) nebyla technologicky vhodná k fotografickým ilustracím. Rovněž i on se přiklonil k převzetí informací z dřívějších děl, čímž se dopustil mnohých chyb. Obdivoval jsem však jeho důslednost při dokumentaci a pracovní nasazení.

        Řešením je sjednocení kritérií na stanovení hlavních typů, vyčlenění podtypů, likvidace mincí nezřetelných  a poškozených . Do soupisů rovněž nelze zahrnout mince ze starších děl, ke kterým chybí hmotný důkaz a nelze je dohledat. ( Smolík J, Pražské groše a jejich díly 1894, Fiala E., České denáry 1895, atd.…) Rovněž smysl by měla i revize nálezů a jejich centrální soupis podle jednotných kritérií.

       Bohužel dnešní uspěchaná doba není asi těmto myšlenkám nakloněna. Tato revize by především musela najít podporu profesionálních numismatických pracovišť, která trpí chronickým nedostatkem finančních prostředků na rozšíření své práce. Rovněž jsou zahlcena dokumentační prací na stávajících sbírkách dané instituce. Sběratelé – laici, kteří v numismatice hledají především relaxaci se musí nadále smířit s nedokonalostí a určitou problematičností dřívějších soupisů.

 
  Pražský groš  Václav II. ( 1278-1305 )    Pražský groš  Jan Lucemburský ( 1310-1346 )   Pražský groš  Ferdinand  ( 1526-1564)

 

  

 zpět na hlavní stránku